25. 08. 2022
(147/178)

Babice získali podporu od Nadácie NBS

Vďaka podpore Nadácie NBS budeme mať možnosť pripraviť pre babice ďalšiu sériu vzdelávania, tentokrát v oblasti finančnej gramotnosti.

Babice sa v rámci svojich aktivít dennodenne stretávajú s témami ako príspevok na dieťa, materská, rodičovský príspevok a inými príspevkami týkajúcimi sa životnej situácie ich klientiek. Cieľom podporeného projektu Finančné minimum (budúceho) rodiča je pripraviť a zrealizovať intenzívne vdzdelávananie, ktoré pomôže babicam zorientovať sa v spleti príspevkov týkajúcich sa ich klientiek tak, aby informácie vedeli prostredníctvom osviet, ktoré realizujú, šíriť ďalej.

Projekt Finančné minimum (budúceho) rodiča získal podporu v rámci grantovej výzvy GV-2022-3.

„Projekt „Finančné minimum (budúceho) rodiča“ je financovaný z Grantových programov Nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).“