26. 09. 2018
(61/178)

SVETOVÝ DEŇ ČISTÝCH RÚK – ZAPOJTE SA AJ VY!

Každoročne si 15. októbra pripomíname Svetový deň umývania rúk, ktorý vyhlásil a podporuje UNICEF už od roku 2008. Deň je výzvou na zlepšenie hygieny rúk a zvýšenie povedomia o význame správneho a hlavne pravidelného umývania rúk mydlom. Umývanie rúk je najjednoduchší spôsob, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií, ktorých až 80% sa prenáša dotykom.

Pri tejto príležitosti sme v rámci nášho projektu Spoločne za lepšie zdravie a PHASE pripravili aktivity pre predškolákov a malých školáčikov. Cieľom aktivít je zabaviť sa, ale najmä upriamiť pozornosť na dôležitosť umývania rúk a správnej techniky. Prostredníctvom realizovaných aktivít vedieme deti hravou a pútavou formou k zvýšenej starostlivosti o svoje zdravie.

     

Vďaka podpore našich partnerov GSK Global a GSK Slovenko a spolupráci s Národným projektom Zdravé komunity budú pripravené aktivity realizovať asistenti osvety zdravia pre deti z marginalizovaných rómskych komunít aktivity vo viac ako 250 lokalitách Slovenska.

Čisté ruky sa týkajú nás všetkých! Máte chuť sa zapojiť? Stiahnite si metodiku k pripravenej aktivite a pridajte sa k nám!

* Prílohy na stiahnutie:

priloha 1 INŠTRUKCIE Svetový deň čistých rúk

priloha 2 FORMULÁR Svetový deň čistých rúk

priloha 3 cistenie ruk 

priloha 4 cistenie ruk