30. 04. 2021
(109/179)

H.E. Carl Spielvogel, veľvyslanec, ktorý mal našu krajinu rád

Nedávno k nám prišla spoza oceána smutná správa. V New Yorku dotĺklo srdce vzácneho človeka, úspešného podnikateľa, milovníka kultúry, humanistu a diplomata, ktorý si obľúbil našu krajinu a zostal s ňou v spojení až do konca svojho plodného života.

Na Slovensko prišiel ako nominant prezidenta Billa Clintona v auguste 2000 (poverovacie listiny odovzdal do rúk prezidenta Rudolfa Schustera 7. septembra) a zotrval u nás so svojou milovanou manželkou Barbaralee Diamonstein-Spielvogelovou osem mesiacov. Bolo to mimoriadne dôležité obdobie, kedy Slovensko prechádzalo zásadnými reformami a pripravovalo sa na vstup do európskych a transatlantických zoskupení. Veľvyslanec Spielvogel sa snažil ako popredný marketingový špecialista prispievať k lepšiemu vzájomnému spoznávaniu medzi našimi krajinami. Pomáhal tiež pri kľúčovej zahraničnej investícii, príchode U.S. Steel na Slovensko, ktorý odkúpil krachujúce Východoslovenské železiarne a vytvoril z nich napokon prosperujúcu spoločnosť.

Veľvyslanecký pár nadviazal na Slovensku úzku spoluprácu s kultúrnou a umeleckou obcou a mimovládnymi organizáciami. K srdcu im prirástla najmä Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu /ACEC/, s ktorou spolupracovali aj po návrate do Spojených štátov ako predsedajúci členovia jej poradného zboru. Obaja mali mimoriadnu zásluhu pri realizácii Mesiaca slovenskej kultúry v New Yorku, ktorý znamenal prielom v spoznávaní Slovenska v tejto americkej metropole.

Carl Spielvogel bol prostredníctvom ACEC celých dvadsať rokov úzko spojený s občianskou spoločnosťou, kultúrnym, spoločenským a politickým dianím na Slovensku. Osobitne spolu s manželkou Barbaralee sledovali projekty ACEC pre rómsku menšinu od ich vzniku v roku 2002 až do súčasnosti.

V srdciach celého tímu ACEC navždy zostane jeho mimoriadny ľudský prínos a profesionálny vklad.

 

V mene Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Ľubomíra Slušná-Franz, zakladateľka a čestná prezidentka

Pavol Demeš, člen Advisory Board