05. 05. 2021
(110/179)

ČISTÉ RUKY – ZÁKLAD ZDRAVIA!

Súčasná pandémia nám ukazuje, aká je hygiena rúk nesmierne dôležitá. Umývanie rúk je najjednoduchší spôsob ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií, keďže až 80% chorôb sa prenáša rukami. V aktuálnom období, keď sa nekontrolovane šíri Covid19, je potrebné dbať na dostatočnú hygienu viac ako inokedy. Umývanie rúk nás chráni aj pred ďalšími chorobami, nazývanými tiež choroby špinavých rúk, ako sú hepatitída (žltačka) typu A a rôzne hnačkové ochorenia.

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk sme pripravili zábavno-poučné aktivity a výtvarnú súťaž pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť na potrebu a správnu techniku umývania rúk a pritom sa zabaviť.

ZÁBAVNO-POUČNÉ AKTIVITY

Počas celého mája budeme postupne na našej facebookovej stránke @ACEC1999 zverejňovať aktivity pre deti. Veríme, že si nájdu cestu k rodičom, vychovávateľom aj učiteľom a poučné aktivity, s našim hrdinom pánom Bublinkom, pomôžu deťom naučiť sa k zodpovednosti za svoje zdravie. Správne hygienické návyky a správna technika umývania rúk sú cestou k nášmu zdraviu!

Pridajte sa k pánovi Bublinkovi a ochráňte svet pred vírusmi a bacilmi! Pán Bublinka má super schopnosť, vie všetko o umývaní rúk a rád to naučí aj všetky deti!

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Počas celého mesiaca máj je vyhlásená výtvarná súťaž. Téma výtvarných prác je ČISTÉ RUKY – ZÁKLAD ZDRAVIA! Tešíme sa na kresby a umelecké výtvory plné fantázie, mydiel, bacilov, umývania rúk, či superhrdinov, ktorí bojujú s vírusmi.

Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť škôlkari, deti na prvom stupni ZŠ aj celé kolektívy. Výtvarné dielo je potrebné poslať do 31. mája na adresu:

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Hurbanovo nám. 5
811 04 Bratislava
Obálku označte „Čisté ruky - základ zdravia!"

Nezabudnite pripísať aj kontaktné údaje (adresu a telefónne číslo) a dielo označiť: názov dielameno autoravek.

 

Hygiena rúk je našou najlepšou prevenciou. Urobte aj zo svojich detí superhrdinov a prežite s pánom Bublinkom zábavné dobrodružstvá!