26. 04. 2021
(107/176)

S ľútosťou oznamujeme, že nás navždy opustil J.E. Carl Spielvogel

S ľútosťou oznamujeme, že nás navždy opustil J.E. Carl Spielvogel, dlhoročný predseda nášho poradného výboru a výnimočný človek.

Jeho manželke Barbaralee, rodine a priateľom prajeme úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke.