30. 06. 2020
(94/176)

Záštitu nad Roma Spirit prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

Roma Spirit 2020 už po dvanástykrát upriami pozornosť na osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať aktivity a projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskych komunít.

Aj nad pripravovaným 12. ročníkom Roma Spirit 2020 prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Jej osobná záštita je nezlomným symbolom podpory pre jednotlivcov, organizácie a inštitúcie, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie rómskej menšiny a spolužitia Rómov a Nerómov na Slovensku.

     

Ocenenie Roma Spirit už od roku 2009 vytvára multidisciplinárny priestor na podporu sociálnej súdržnosti, rozvoja interkultúrneho dialógu a elimináciu akýchkoľvek prejavov intolerancie. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1566 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo už 61 laureátov. Spoluvyhlasovateľom ocenenia je Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu a Rozhlas a televízia Slovenska.