09. 09. 2020
(95/178)

Ocenenie Roma Spirit otvára svoj dvanásty ročník

„Hľadáme ľudí, organizácie a činy, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. Poznáte niekoho vo vašom okolí?  Nominujte ho na ocenenie Roma Spirit 2020!“ vyzýva nominačný spot 12. ročníka Roma Spirit 2020.

Ocenenie Roma Spirit, ktoré každoročne upriamuje pozornosť na osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie rómskej menšiny a spolužití Rómov a Nerómov na Slovensku, odštartovalo v stredu 9. septembra svoj dvanásty ročník. „Oceňovanie Roma Spirit je symbolom podpory všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na posilnení spoločenskej inklúzie, tolerancie a porozumenia,“ uviedla na úvod vyhlásenia 12. ročníka Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC. „Veríme, že systematickou prezentáciou, verejným ocenením a poďakovaním prispievame k podpore riešenia výziev, k búraniu predsudkov a stereotypov prítomných v našej spoločnosti,” dodala.

Vyhlasovateľmi 12. ročníka Roma Spirit 2020 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. „V dnešnej dobe je nevyhnutné zlepšovať situáciu Rómov a Rómiek a oceňované iniciatívy tomu môžu do veľkej miery napomôcť a zároveň budú slúžiť ako inšpirácia a motivácia pre ďalších,“ apelovala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

„Vieme, aké náročné je s touto témou pracovať, preto si vážime každého novinára, aktivistu, verejne činnú osobu či voleného zástupcu občanov na ktoromkoľvek stupni, ktorý si uvedomuje, že akýkoľvek problém Rómov sa netýka len Rómov a že spolu s Rómami tvoríme spoločnosť obyvateľov tejto krajiny, tlmočil Attila Lovász, riaditeľ centra národnostného vysielania RTVS.

Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová. „Udelenie ocenenia predstavuje významnú formu inšpirácie a rozširovania povedomia o pozitívnych príkladoch týkajúcich sa vzdelávania, bývania či zamestnávania, čo považujem za kľúčovú časť osvety,“ vyhlásila Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv.

Nomináciu na ocenenie Roma Spirit môže zaslať každý poštou, e-mailom alebo vyplnením online prihlášky do 12. októbra. Zo všetkých právoplatne prijatých nominácií vyberie Prípravný výbor Roma Spirit 21 finalistov. O siedmych laureátoch 12. ročníka Roma Spirit 2020, v kategóriách Mimovládna organizácia, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a mesto, Osobnosť, Média, Kultúra a Čin roka, rozhodne medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka.

Galavečer slávnostného odovzdávania ocenení 12. ročníka Roma Spirit 2020 sa bude konať v Divadle Jána Palárika v Trnave. „Podpora podujatia je ocenením práce nielen nominovaných, ale aj organizátorov,“ vyhlásil Jozef Viskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja. „Som rád, že sa budeme spolupodieľať na myšlienke, ktorá sa zrodila už pred dvanástimi rokmi. Verím, že vyzdvihneme príklady dobrej praxe, efektívne programy a príbehy ľudskosti, ktoré budú pre nás všetkých inšpiráciou a motiváciou,“ dodal. Záznam z galavečera odvysiela RTVS v decembri, pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.