22. 06. 2022
(143/174)

Výzva Európskej komisii: Do pracovného programu Európskej komisie na rok 2023 potrebujeme zahrnúť rozvoj európskej stratégie občianskej spoločnosti

Viac ako 300 organizácií z celej Európy, vrátane Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), podpísalo list adresovaný adresovaný Ursule von der Leyen, prezidentke Európskej komisie, v ktorom vyzývajú Európsku komisiu, aby do pracovného programu na rok 2023 zaradila návrh európskej stratégie občianskej spoločnosti.

„My, organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace na miestnej, národnej a európskej úrovni, vyzývame Európsku komisiu, aby do pracovného programu na rok 2023 zaradila návrh Európskej stratégie občianskej spoločnosti.“

Aktuálne opatrenia a prijaté kroky na európskej úrovni na podporu aktivít aktérov občianskej spoločnosti mali väčšinou obmedzený rozsah a dosah. V súčasnosti je naliehavé poskytnúť komplexné riešenie, ktoré vyplní medzery v existujúcich politikách a zaužívaných pozitívnych postupoch.

„Vyzývame Európsku komisiu, aby všetko (pozn. význam občianskej spoločnosti) zvážila a dala základ do mandátu podpredsedu Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť a zdroje na vykonávanie pravidelného, ​​otvoreného a transparentného občianskeho dialógu – v súlade s ustanovením článku 11 Zmluvy – a chránila priestor občianskej spoločnosti v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti a ochrancami ľudských práv vypracovaním komplexnej Európskej stratégie občianskej spoločnosti ešte pred koncom súčasného päťročného obdobia.”

Celý list si môžete prečítať TU.