20. 06. 2022
(142/176)

Krehké spomienky – Kovie leperibena

V projekte Krehké spomienky – Kovie leperibena pokračujeme aj v roku 2022. Po tretíkrát sa púšťame do vytvorenia novej série fotografií podporených hovoreným slovom a tak prinesieme hodnoverné, slovom nezdeformované, čisté a neprikrášlené svedectvo o osudoch ľudí i samotného Slovenska.

Našim cieľom je vytvoriť tretiu sériu umeleckých fotografií, ktorá umelecky a ľudsky zachytáva pamäte seniorov z rómskej populácie. Umelecky zachytávame obraz starého človeka, Rómiek a Rómov, v ich autentickom prostredí. Vzhľadom na vekovú kategóriu ide o krehkú súčasť našej spoločnosti, ktorej počet rapídne ubúda a aj preto pociťujeme nevyhnutnú potrebu týchto ľudí a ich pamäte dokumentovať a prezentovať širokej verejnosti.

Obrazovú prílohu tvorí fotografka Mgr. Art. Barbora Haviarová, ktorá posledných 8 rokov intenzívne tvorí aj v prostredí MRK.

Okrem umeleckej hodnoty, projekt Krehké spomienky, vytvára priestor pre medzigeneračnú solidaritu a posilnenie sociálnej inklúzie seniorov. V nemalom rozmere vytvára priestor pre upriamenie pozornosti na najmenej viditeľných členov našej spoločnosti.

Projekt Krehké spomienky – Kovie leperibena je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej.