14. 06. 2022
(140/174)

Na Spiši pomáhajú s predpôrodnou prípravou a starostlivosťou o bábätká babice

V okolí Spišskej Novej Vsi funguje projekt s názvom Misia 1000. V rámci neho pomáha mamičkám z marginalizovaných komunít počas tehotenstva aj po pôrode jedenásť špecializovaných asistentiek osvety zdravia, takzvaných babíc.

Iniciátorom projektu je Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá chce takýmto spôsobom poukázať na kľúčových prvých tisíc dní od počatia dieťaťa.

„Prostredníctvom babíc, špecializovaných asistentiek osvety zdravia, budujeme komunitné kapacity v oblasti starostlivosti o tehotné ženy počas pobytu v pôrodnici a po ich prepustení. Vytvárame tak komunikačné mosty a rozvíjame vzájomné vzťahy medzi komunitami,“ ozrejmila riaditeľka Asociácie Magdaléna Rothová. „Na Slovensku sú predpôrodná príprava, potrebná popôrodná starostlivosť, či aktivity na rozvoj rodičovských zručností pre rodičov, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, takmer nedostupné,“ dodala.

Babice pôsobia vo viacerých obciach na Spiši. Realizujú aktivity s dievčatami, tehotnými ženami a matkami v domácnosti priamo v osadách, ale aj v nemocničnom prostredí. V rámci aktivít spolupracujú so samosprávou, komunitnými centrami, pomáhajúcimi profesiami, aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Babice v rámci projektu pracujú v nemocnici Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi na gynekologicko-pôrodníckom a pediatrickom oddelení.

„Veľmi vítame, že rozprávajú rómsky, a tak u týchto mamiek a detí vytvárajú pocit bezpečia. Napríklad, ak detičky na pediatrickom oddelení nemajú sprevádzajúcu osobu, vidia nezriedka v týchto babiciach svojho záchrancu, lebo rozprávajú ich jazykom. Na pôrodnici zase pomáhajú edukovať mamky v rámci laktačného poradenstva,“ ocenila prítomnosť babíc v nemocnici riaditeľka Renáta Šuláková. „Práve prvých tisíc dní od počatia je pre život dieťatka veľmi dôležitých. Dáva základ imunitnému systému, metabolizmu a rozvoju mozgu. A práve naše významné kolegyne, síce pomáhajú primárne mamičkám z chudobných komunít, ale verím, že ich pomoc bude žiadaná v izbách všetkých mamičiek v našej pôrodnici. Sú to šíriteľky osvety, ktoré búrajú bariéry medzi personálom a pacientom,“ dodala.

Asociácia pred troma rokmi spustila pilotný projekt Misia 1000 prostredníctvom dobrovoľníčok aj vďaka podpore Nadácie Penta. S finančnou podporou z nórsky grantov a štátneho rozpočtu sa teraz podarilo jedenásť babíc zamestnať.

Jednou z babíc je aj Marta Polláková zo Spišskej Novej Vsi, ktorá 20 rokov pôsobila ako učiteľka v materskej škôlke. Pozíciu babice berie ako svoju misiu a jej cieľom je hlavne pomôcť mamičkám. Cítim sa v tejto práci veľmi dobre, napĺňa ma to, hoci práca s ľuďmi je náročná, a ak pracujete v osade, je to o to náročnejšie. O to viac ma však teší, keď vidím, že matky so mnou chcú spolupracovať a že sa detičky tešia, keď prídem,“ skonštatovala.

„Ponúkame im pomoc pri vývoji dieťatka v brušku, staráme sa o nich pred pôrodom a aj po pôrode. Učíme ich prebaľovať, kúpať či masírovať dieťatko a staráme sa aj o čo najlepší zdravotný stav mamičky, objasnila babica Anežka Mirgová.

Pri príležitosti predstavenia aktivít projektu Misia 1000 sa v Spišskej Novej Vsi stretlo takmer päťdesiat účastníkov, ktorých prilákala téma ranej starostlivosti a efektívne prístupy ku starostlivosti v ranom detstve v podmienkach marginalizovaných komunít na Slovensku. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie plánovanej kampane First Years First Priority.

Projekt “Misia 1000” získal grant z Nórska v sume 199 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 29 900 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.