16. 05. 2014
(17/174)

Už po 6.krát boli ocenené osobnosti a aktivity zlepšujúce situáciu Rómov na Slovensku!

Roma Spirit, pokračuje vo verejnej prezentácii a oceňovaní jednotlivcov a organizácií za projekty a aktivity realizované v prospech rómskeho etnika.

Viac sa dočítate v priloženej tlačovej správe.