27. 02. 2014
(16/178)

Historicky prvé valné zhromaždenie Asociácie terénnych zdravotných asistentov (ATZA)

Dňa 27.2.2014 sa v hoteli Satel, v Poprade uskutočnilo prvé zasadnutie Valného zhromaždenia členov ATZA, ktoré je najvyšším orgánom združenia.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Občianske združenie Asociácia terénnych zdravotných asistentov vzniklo v roku 2012 na základe návrhu koordinátorov a asistentov osvety zdravia projektu Zdravé komunity, ktorý realizuje Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Tento návrh sme podporili a pomohli občianske združenie založiť.

Zámerom združenia je zjednotiť asistentov a koordinátorov všetkých programov zdravotnej osvety v rómskych osadách na Slovensku, vytvoriť priestor pre výmenu skúseností, návrhov na zlepšenia a nových inovatívnych postupov v realizovaných projektoch a programoch osvety zdravia.

Týmto spôsobom sa zabezpečuje a posilňuje podpora priamych občianskych aktivít ľudí pracujúcich v teréne, väčšina z ktorých sú obyvatelia rómskych osád.

Priebeh a zhodnotenie činností OZ ATZA

ATZA je pomerne mladé občianske združenie (2012). Spolu s ACEC iniciovali založenie Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), ktorá v súčasnosti realizuje celoslovenský projekt Zdravé komunity.

Za krátky čas narástol počet členov z niekoľkých desiatok na 162 a stále stúpa. ATZA okrem už realizovaných iniciačných a poradných aktivít vydáva časopis Pro Sastipen/Pre zdravie. Prvé číslo bolo  prezentované a distribuované na Valnom zhromaždení a velektronickej verzií je k dispozícií na stránke ACEC.

ATZA má v krátkej budúcnosti pripravených niekoľko programov a  aktivít na „Deň vody“, „Deň zeme“, v júni tohto roku výmenu skúseností so študentmi Wisconsinskej Univerzity a ďalšie.)

Na valnom zhromaždení boli zvolení, podpredseda, členovia výboru združenia a kontrolór.

Predsedníčkou Výboru združenia ostáva Bc. Mária Nazarejová do konca svojho funkčného obdobia. Za Podpredsedu Výboru združenia bol zvolený Mgr. Richard Koky, členom výboru ostáva na ďalšie funkčné obdobie Mgr. Michal Kubo a ako ďalši dvaja členovia boli zvolení Mgr. Albín Cina a Rudolf Rusňák. Za kontrolórku bola zvolená MUDr. Elena Marušáková, MBA.

Na záver valného zhromaždenia boli slávnostne odovzdávané osvedčenia o absolvovaní kurzu akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoslovenskou platnosťou – Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách (88 hod.) všetkým úspešným absolventom, ktorí zavŕšili vzdelávanie záverečným testom. Osvedčenia si prevzali koordinátori a asistenti celoslovenského projektu Zdravé komunity od hlavnej koordinátorky RNDr. Zuzany Pálošovej PhD.

Autor fotografií: ACEC

Fotogaléria: