25. 02. 2015
(18/178)

Konferencia Zdravé komunity

Dňa 28. februára (v piatok) ACEC v spolupráci s Asociáciou terénnych zdravotných asistentov (ATZA) v priestoroch Mestského úradu v Poprade organizovali historicky prvé stretnutie všetkých asistentov a koordinátorov osvety zdravia, ktorí v prostredí segregovaných rómskych osád šíria zdravotnú osvetu.

foto_konf_3
Konferencia Zdravé komunity

 

Na konferencii odzneli mnohé návrhy a odporúčania zo strany prítomných odborníkov z praxe, koordinátorov a asistentov osvety zdravia celoslovenského projektu Zdravé komunity, ktorý realizuje  Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín, ako aj projektu, ktorý realizuje naša Asociácia.

Konferenciu otvorili Mgr. Peter Pollák PhD. , splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, a Bc.Mária Nazarejová, predsedníčka ATZA a koordinátorka asistentov osvety zdravia projektu Zdravé komunity pre oblasť Prešov.

Mgr. Ľubomíra Slušná Franz prezidentka ACEC, informovala prítomných o vzniku programu osvety zdravia v roku 2002, v krátkosti priblížila jeho históriu aj  súčasný stav, kedy v teréne pracuje 120 asistentov a koordinátorov celoslovenského projektu Zdravé komunity na trvalý zamestnanecký pomer a prostredníctvom ACEC ďalsích 43 asistentov a koordinátorov na báze zmluvy o dobrovoľnctve. V súčasnosti vykonáva v teréne osvetu zdravia spolu 163 asistentov a koordinátorov v 141 lokalitách.

Hlavnými témami konferencie boli zdravie a zdravotná osveta v prostredí segregovaných rómskych lokalít, predstavenie programov zameraných na oblasť zdravia znevýhodnených skupín, prednášky a predstavenie aktuálnych výskumov zdravotnej situácie v prostredí rómskych osád a príklady dobrej praxe.

V rámci zhodnotenia, návrhov a odporúčaní sa prítomní zhodli na tom, že silnou stránkou projektu je reálna, pravidelná a systematická osvetová činnosť priamo v teréne. Dôležité je tiež  zapojenie obyvateľov vylúčených komunít do procesu riešenia problémov v oblasti zdravia.

Podrobnejšie informácie môžete nájsť  v Tlačovej správe.

Autor fotografií: Richard Gerenyi

Fotogaléria: