21. 12. 2021
(125/176)

SCREENING HEPATITÍDY A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Našim dlhodobým cieľom je prispievať k zlepšovaniu zdravia v marginalizovaných komunitách. Jednou z našich aktivít je prevencia proti šíreniu infekčných chorôb, špecificky hepatitídy C.

Hepatitída, ľudovo nazývanä žltačka, je vírusové ochorenie spôsobujúce zápal pečene. Hepatitída typu C je infekčná choroba, ktorá sa prenáša krvou. Má relatívne krátky inkubačný čas, miernejší priebeh ako iné typy hepatitídy, no častejšie, až v 80 percentách, prechádza do chronickej formy ochorenia. Hepatitída typu C predstavuje až 70 percent prípadov chronickej hepatitídy, 40 percent prípadov cirhózy v konečnom štádiu, či 60 percent prípadov rakoviny pečene.

Našim zámerom je pomôcť s prevenciou a so včasnou diagnostikou a liečbou Hepatitídy typu C vo vybraných marginalizovaných komunitách, v ktorých majú obyvatelia stažený prístup k informáciám a k lekárskej starostlivosti.

Pilotným projektom boli aktivity na košickom sídlisku Luník 9. Terénne aktivity boli realizované piatimi dobrovoľníkmi – asistentami osvety zdravia, ktorí absolvovali takmer 30 hodín odborného vzdelávania a prípravy. Ich úlohou bolo pripraviť sa na šírenie osvety ohľadom prevencie potencionálne rizikového správania spojeného s prenosom infekčných ochorení, asistencia pri včasnej diagnostike a testovaní a liečbe ochorení.

Počas štyroch mesiacov v teréne, od júla do októbra 2021, poskytli vyškolení dobrovoľníci informácie a poradenstvo 1772 klientom a vykonali viac ako 150 zdravotných intervencií. Zdravotnej osvete spoločne venovali takmer 900 hodín dobrovoľnej činnosti. Počas realizovaných screeningov asistovali pri pretestovaní 63 ľudí a aktuálne traja klienti podstupujú liečbu.

Napriek oficiálnemu ukončeniu pilotných projektových aktivít, aj naďalej v aktivitách pokračujeme. Na Luníku 9 v súčasnosti pôsobí dobrovoľníčka pani Katarína, ktorá zostáva v kontakte s osobami, ktoré sa rozhodli absolvovať liečbu a poskytuje aj naďalej potrebné informácie a poradenstvo.