29. 12. 2021
(126/179)

Babice získali nomináciu na ocenenie Srdce na dlani!

Babice, Helena Dunková, Darina Pačanová, Blanka Gabčová, Ivetka Holubová a Viera Kokyová sú nominované na ocenenie Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti!

Dobrovoľníčky v projekte Misia 1000 získali ocenenie v 11. vyhlásenej kategórii „Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti.” Nomináciu na ocenenie záskali ako kolektív dobrovoľníčok zapojených v projekte Misia 1000.  “V chudobnom prostredí vylúčených komunít sa rodia deti často neinformovaným, nepripraveným rodičom, ktorý vyrástli a žijú v ťažkých a nedôstojných podmienkach chudoby. Ocitli sa v kruhu biedy, kde sa neplnia sny, ale kde je každý deň o prežití. Deti sa však všade na svete narodia s potenciálom. Rozvíjať ho však musíme čo najviac práve v prvých 1000 dňoch jeho života. Dobrovoľníčky-babice, samy pochádzajú z vybranej lokality. Vďaka špecializovanému vzdelávaniu sú babice schopné, v prostredí v ktorom pôsobia, sprostredkovať nevyhnutné informácie pre zdravie a starostlivosť tehotnej ženy, zdravie a starostlivosti o novorodenca a dieťa do 3 rokov. Ženám poskytujú informácie o možných zdravotných problémoch, o primeranej starostlivosti o seba v tehotenstve, o starostlivosti o novorodenca. Dobrovoľníckej činnosti sa venujú viac ako 40 hodín mesačne. Pomoc poskytujú  v lokalitách, v ktorých sami žijú a kde sú vystavené existenčným problémov a dopadom generačnej chudoby. Za ich prácu im zo srdca ďakujeme,” znie v nominačnom texte Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Toho roku sa kvôli opatreniam súvisiacich s pandémiou nepodarilo realizovať slávnostné udeľovanie cien Srdce na dlani v pôvodne plánovanom decembrovom termíne a bolo organizátormi presunuté na február 2022.

Ocenenie oficiálne ohlásilo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja na svojej FB stránke 25. decembra 2021.

Podporiť úsilie a aktivity babíc môžete aj Vy. Finančne môžete podporiť babice TU. Ďakujeme za Vaše dary, malé aj veľké, jednorázové aj pravidelné. Vážime si Vašej spolupráce, podpory i finančných darov!

#acec1999 #Misia1000 #babice #SrdceNaDlani #ocenenie