15. 12. 2021
(124/178)

Rozvíjanie digitálnych zručností dobrovoľníkov

Na jeseň sme realizovali pre našich asistentov – dobrovoľníkov v projektoch Misia 1000Zdravé starnutie vzdelávanie, ktoré im poskytlo jedinečnú príležitosť zvýšiť si počítačovú gramotnosť a zlepšiť sa v digitálnej komunikácii.

Vďaka vzdelávaniu, pripraveného pod projektom Rozvíjanie digitálnych zručností dobrovoľníkov, asistenti nadobudli nové zručnosti pri práci s elektronickými zariadeniami ako PC, notebooky, tablety a získali väčšiu istotu v digitálnom prostredí ako napríklad pri písaní mailov, dokumentov, prihlasovaní na očkovanie, vyhľadávaní vhodných lekárov, či iných potrebných informácií.

Našim zámerom bolo posmeliť asistentov, aby skúsili zvládnuť práce s PC a podporovať ich v postupnom nadobúdaní digitálnych zručností. „Dnešné vzdelávanie sa mi veľmi páčilo dalo mi to veľa. Som veľmi rada, že som sa dozvedela veľa vecí. Pomaly sa k tomu dostávam,“ reagovala v maile, v rámci jednej z úloh, babica Darinka.

Máme nádej, že novonadobudnuté zručnosti pomôžu asistentom uľahčiť život, napr. pri komunikácii s lekármi a úradmi, a zároveň nám pomôžu efektívnejšie realizovať projekty v teréne.

„Vzdelávanie bolo pre mňa poučné. Vždy som sa tešila, že sa stretneme a naučíme niečo nové. Na tomto vzdelávaní som sa naučila veľa vecí a pomáha mi to pri vzdelávaní sa v škole. Viem si napísať úlohy a poslať to učiteľom. Som rada, že som mohla byť na tomto vzdelávaní,“ napísala Adriana.

Projekt Rozvíjanie digitálnych zručností dobrovoľníkov bol realizovaný formou na mieru pripraveného odborného vzdelávania, ktoré bolo rozdelené do štyroch blokov a siedmich stretnutí. Štyri stretnutia sa odohrali prezenčnou formou a tri vzdelávania boli realizované dištančne. Každý zo šestnástich účastníkov absolvoval 32 hodín vzdelávacích aktivít.

Súčasťou projektu bolo aj zaobstaranie desiatich nových tabletov. Tie teraz môžu asistenti využívať ako veľmi užitočný komunikačný prostriedok pre aktivity v teréne. Vďaka tabletom sa majú možnosť pravidelne pripájať na koordinačné stretnutia, vzdelávania a môžeme pokračovať v zlepšovaní ich digitálnych zručností.

Vzdelávanie prebiehalo v októbri a novembri 2021. Aktivity boli financované z programu Digitálny svet pre každého, grantového programu Nadácie Orange. Séria prvých štyroch vzdelávaní sa uskutočnila v spolupráci so Súkromnou spojenou školou Kežmarok, ktorá nám poskytla priestory počítačovej učebne. V priebehu vzdelávania boli dodržané bezpečnostné a hygienické opatrenia.