27. 07. 2023
(163/178)

Začiatok vzdelávacích aktivít

Projekt „Rozvíjanie digitálnych zručností“ začal s realizáciou vzdelávacích aktivít v priestoroch svojho Informačného centra v Spišskej Novej Vsi (regionálna kancelária ACEC). Prvé vzdelávanie sa uskutočnilo 27. júla 2023 a jeho obsahom bolo oboznámenie sa s počítačom a inými digitálnymi zariadeniami. Tiež predstavenie základného ovládania počítača a jeho komponentov.

ACEC plánuje do konca roku 2023 zapojiť do vzdelávania až 60 osôb zo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Každý žiak absolvuje komplexné vzdelávanie v rozsahu 76 hodín, počas ktorých si osvoja zručnosti z rôznych sfér digitálnej gramotnosti, od úplných základov práce, až po prácu s nástrojmi eGovernment.

Vzdelávanie je navrhnuté kombinovanou formou osobných a online stretnutí. Cieľom je, aby si účastníci vzdelávania osvojili teoretické zručnosti komunikácie v online priestore. V rámci vzdelávacích aktivít absolvujú aj online cvičenia na doma, ktoré sú navrhnuté spôsobom, vďaka ktorému si precvičia a zopakujú vedomosti a zručnosti získané na osobnom školení.