27. 02. 2013
(7/179)

Vyhlásenie 5. ročníka Gypsy Spirit

Už piatykrát projekt Gypsy Spirit ocení aktívnu snahu všetkých, ktorí pomáhajú zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku. Dňa 27. augusta 2013 sa vyhlasuje  5. ročník ocenenia,  ktorého cieľom je pokračovať v úsilí o prezentáciu a ocenenie pozitívnych príkladov, projektov a aktivít v prospech rómskeho etnika.

Vyhlasovateľmi 5. ročníka Gypsy Spirit 2013 sú:  Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel (generálny partner), Ministerstvo vnútra – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Národné centrum pre rovnosť príležitostí (NCR), občianske združenie OZ Láčho Drom.

10_b_gypsy_spirit_upr
Gypsy Spirit 2013.

V rámci 5.ročníka Gypsy Spirit  2013 sa ocenenie udeľuje v nasledovných kategóriách:

1. Mimovládna organizácia 
(za realizáciu projektov zameraných na podporu a  rozvoj rómskej menšiny a ich dosiahnuté výsledky a  za realizáciu projektov zameraných na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre  rómske deti a mládež)

2. Spoločnosť – firma/zamestnávateľ 
(za podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity)

3.  Obec – mesto 
(za programy zamerané na integráciu rómskej menšiny do spoločnosti a aktivity v prospech
rómskej komunity)

4. Osobnosť
(za dlhodobú prácu, ktorá prispela k zlepšeniu postavenia Rómov)

5. Médiá 
(pre novinára/novinárku, za objektívnu alebo pozitívnu informáciu o rómskej problematike na
Slovensku, za šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia)

6. Čin roka 
(za čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca)

Základnými kritériami hodnotenia sú : obdobie realizácie aktivít (dlhodobé hľadisko), dosiahnuté výsledky a ich merateľnosť, motivačný vplyv na okolie a iné projekty, jedinečnosť, originalita a kreativita riešenia – mimoriadny prínos a pozitívne vnímanie verejnosťou.

Termín na podávanie prihlášok je do 29. septembra 2013.

Ak sa chcete prihlásiť, alebo viete o niekom, kto si zaslúži nomináciu, prihlášku nájdete na webe www.gypsyspirit.eu a na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk v sekcii Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Informácie o troch nomináciách postupujúcich do finálového kola z každej kategórie budú zverejnené začiatkom októbra 2013. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční počas slávnostného odovzdávania ocenení Gypsy Spirit dňa 6. novembra 2013.

Pri príležitosti piateho jubilea projektu sa názov GYPSY SPIRIT od budúceho roku mení na ROMA SPIRIT.

Autorka myšlienky projektu Ľubomíra Slušná – Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) navrhla zmenu názvu ako spomienku a vyjadrenie hlbokej úcty lekárovi Jánovi Cibuľovi, významnému bojovníkovi za práva Rómov, spoluzakladateľovi Medzinárodnej rómskej únie, ktorá získala v roku 1971 štatút pozorovateľa pri OSN ako aj legitimizovanie existencie rómskeho národa Medzinárodným spoločenstvom.