26. 06. 2013
(12/179)

Školenie asistentov a koordinátorov osvety zdravia

V dňoch 21. 6. – 26. 6. 2013 sa v Bratislave konalo prvé školenie asistentov a koordinátorov osvety zdravia. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na základe výberového konania určil prvých 34 asistentov a 4 koordinátorov, ktorí budú pôsobiť v teréne rómskych osád. Vybraní účastníci sa zúčastnili špeciálneho vzdelávania podľa akreditovaného vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách, ktorý viedli a realizovali lektori a lektorky tímu ACEC s externými spolupracovníkmi.

Účastníci v dvoch skupinách absolvovali v týchto dňoch prvý z troch vzdelávacích blokov, kde boli oboznámení s prácou a poslaním asistentov osvety zdravia a koordinátora v rómskych komunitách, so základnou myšlienkou projektu Zdravé komunity ako aj s krátkodobými a dlhodobými víziami tohto programu. Účastníci získali informácie a príklady pre praktickú činnosť asistenta v teréne, základné komunikačné zručnosti potrebné pre kontakt s členmi komunity, starostami, lekármi, pracovníkmi zdravotníckych zariadení,  a spolupracujúcich inštitúcií, základy biológie človeka a epidemiológie chorôb a základy špecializovaného sociálneho poradenstva v oblasti zdravotníctva. Získané zručnosti precvičovali interaktívnymi cvičeniami a hraním úloh v modelových situáciách. Časť školenia bola venovaná aj téme asertívneho správania a jeho praktického využitia a z praktickej stránky najzaujímavejšou časťou bol kurz prvej pomoci vedený pracovníkmi Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Vybraní asistenti osvety zdravia budú pôsobiť v rómskych osadách v obciach Huncovce, Jurské, Krížová Ves, Rakúsy, Výborná, Podhorany, Slovenská Ves, Stráne pod Tatrami, Veľká Lomnica, Hrabušice, Letanovce, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Jánovce, Smižany, Vydrník, Richnava, Hermanovce, Kapušany , Kojatice, Svinia, Jarovnice, Chminianske Jakubovany, Nižný Tvarožec, Zborov, Varhaňovce, Trhovište, Vrbnica, Drahňov, Laškovce, Strážske, Veľké Kapušany, Vaľkovňa a Telgárt. Ich činnosť bude koordinovaná koordinátormi z obcí Kapušany, Veľké Kapušany, Jurské a Svit.

Do konca roku 2013 plánuje Úrad splnomocnenca vlády  navýšiť počet osôb v teréne na 120. Ďalšie dva vzdelávacie bloky budú zrealizované taktiež do konca roku 2013.

 Fotogaléria: