25. 08. 2016
(39/176)

Roma Spirit štartuje svoj 8. ročník!

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), RTVS a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasujú už 8. ročník ocenenia Roma Spirit 2016. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Cieľom Roma Spirit je verejné ocenenie, prezentácia aktivít, ktoré podporujú integráciu Rómov a prinášajú efektívne a fungujúce riešenia problémov rómskej komunity„Ocenenie vnímam ako spoluprácu medzi Rómami a Nerómami. Je veľmi dôležité, aby sme zviditeľňovali pozitívne príklady, vďaka ktorým spoznávame príbehy a osudy ľudí, kde na prvom mieste je človek, bez rozdielu farby pleti alebo etnicity, “ vyslovil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Projekt Roma Spirit vyzdvihla Európskej komisia v hodnotiacej analýze národných stratégií pre integráciu Rómov v členských krajinách EÚ. Okrem iného sa v správe píše: „Projekt tiež podporuje pozitívny obraz Rómov, rómskej kultúry a prispieva k eliminácii stereotypov a predsudkov voči Rómom.“

K realizácii myšlienky Roma Spirit môže prispieť každý, kto do 13. októbra 2016 nominuje osobnosti, organizácie, firmy, obce a iné subjekty, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení kvality života, sociálnych podmienok a postavenia rómskej komunity v našej spoločnosti.

Príklady dobrej praxe budú ocenené v kategóriách Mimovládna organizácia, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a mesto, Osobnosť, Médiá a špeciálne ocenenie Čin roka za výnimočný čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity.

8. ročník prináša novú kategóriu Kultúra, v ktorej získa ocenenie jednotlivec alebo organizácia za celoživotnú aktívnu snahu a/alebo realizáciu aktivít, ktoré prispievajú k pozitívnej prezentácii, zachovaniu alebo rozvoju rómskej kultúry a identity. „Kultúra je fenomén, je to neutíchajúci zdroj inšpirácie a porozumenia. Veríme, že táto kategória predstaví významné osobnosti a počiny, ktoré vo výraznej miere prispievajú k búraniu stereotypov a predsudkov voči Rómom,“ uviedla riaditeľka ACEC Magdaléna Rothová.

8. ročník Roma Spirit 2016 vyvrcholí vyhlásením laureátov ocenenia na galavečeri 27. novembra 2016. Záznam z podujatia odvysiela tradične Dvojka RTVS.

Fotogaléria:
Na stiahnutie: