24. 08. 2017
(49/176)

Dnes štartujú nominácie na prestížne ocenenia Roma Spirit 2017

Už po deviaty raz štartujú nominácie na prestížne ocenenie Roma Spirit 2017, ktoré každoročne vyzdvihujú výnimočné činy a snahu konkrétnych ľudí a organizácií zlepšovať postavenie a život Rómov na Slovensku. Vyhlasovateľmi ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Podujatie sa bude konať pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku.

„Každá prijatá nominácia je dôkazom, že viera v dôstojný ľudský život, idea rovnosti a dodržiavania základných ľudských práv je v našej spoločnosti stále prítomná. Veríme v ľudské dobro a morálku jednotlivcov a spoločnosti a budeme i naďalej vyzdvihovať aktivitu ľudí, ktorí budujú mosty medzi ľuďmi bez rozdielu pôvodu či národnosti,“ vyhlásila Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC. „Chcela by som všetkým za ich aktivity a prístup k životu vyjadriť svoj obdiv a tiež sa poďakovať tým, ktorí zasielajú nominácie a tak nás na výnimočné činy, ľudí a subjekty každoročne upozorňujú,“ dodala.

 Nominovať svojich favoritov s cieľom priniesť a vyzdvihnúť príklady pozitívnej praxe zo života rómskej komunity i z harmonického súžitia Rómov a Nerómov je možné v siedmich kategóriách, a to Osobnosť, Kultúra, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Mimovládna organizácia, Médiá a špeciálna kategória Čin roka. Nomináciu je možné poslať poštou, e-mailom alebo vyplnením online formulára priamo na webovej stránke www.romaspirit.sk do 15. septembra.

9. ročník Roma Spirit 2017 vyvrcholí slávnostným vyhlásením laureátov ocenenia na galavečere 26.novembra 2017. Práve sem postúpi 21 nominovaných, traja z každej kategórie. Laureáta v každej kategórii vyberie medzinárodná Odborná porota a porota Čin roka. Záznam z udeľovania prestížnych ocenení uvedie už tradične verejnoprávna Dvojka RTVS.

„O Rómoch často rozmýšľame ako o probléme, ako o otázke, čo by sme mali riešiť. A pritom – Rómovia sú často veľkým prínosom pre svoje okolie, dokonca pre celú svoju krajinu. Teším sa, že každý rok sa môžeme stretnúť pri príležitosti udeľovania ocenení Roma Spirit a oslavovať tých, ktorí nám jasne ukazujú dôležité posolstvo – v každom z nás je potenciál meniť veci okolo seba k lepšiemu,“ povedal dnes na tlačovej konferencii k vyhláseniu 9. ročníka Roma Spirit Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

 

Štatistika

Ocenenia Roma Spirit sú udeľované od roku 2009. Za doterajších 8 rokov bolo nominovaných 959 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 47 laureátov. Medzi ocenenými boli v uplynulých rokoch napríklad aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní. Od roku 2016 pribudlo aj ocenenie v kategórii Kultúra, osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka.