20. 09. 2016
(41/179)

Púšťame sa do nových výziev: medzinárodný projekt Expect More!

Rok 2015, s ohľadom na migračnú a utečencú vlnu, ukázal celej Európe kde sa nachádzajú hranice aktuálnych politík, metodík, stratégií a prístupov. Z približne 60 miliónov ľudí v pohybe, ktorí utekali pred prenasledovaním a životným nebezpečenstvom, si viac ako 1 milión ľudí zvolilo cestu do Európy, čo pre mnohé členské štáty EÚ predstavovalo úplne nečakanú výzvu a to najmä na tzv. Západnej balkánskej ceste (Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Slovensko, Maďarsko, Dánsko a Švédsko).

V oblasti poradenstva, programov ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy a integrácie na trhu práce je v celej Európe k dispozícii veľké množstvo poznatkov, skúseností a prístupov. Členské štáty a ich príslušné organizácie vyvinuli v posledných rokoch široký súbor metód a prístupov (spojenými s predchádzajúcimi výzvami, cieľovými skupinami, atď.), ktoré môžeme považovať za základ pre hodnotenie, analýzu, prispôsobenie a prenos do nových podmienok s ohľadom na aktuálne okolnosti.

Vzhľadom na tieto udalosti a situáciu v Európe sme sa s partnermi rozhodli pripraviť medzinárodný projekt Expect More, ktorého cieľom je výmena skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti vzdelávania a zamestnávania migrantov a utečencov v Európe.

Partnermi projektu sú: Oxys Management (Nemecko), European Neighbours (Rakúsko), Fundacia Prizma (Slovinsko), Biofarma (Chorvátsko), Formacione Co&So Network (Taliansko), Human Exchange (Maďarsko) a Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (Slovensko).

Projekt je realizovaný v rámci programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a šport – Erasmus Plus. Je financovaný z prostreidkov Európskej komisie.