Back to projects
2004 / Vzdelávanie

Vieme dávať

Projekt Vieme dávať postavil v roku 2004 symbolický, ale viditeľný most na preklenutie spoločenskej bariéry medzi Rómami a majoritou. Projekt sme realizovali spolu s obyvateľmi 62 osád z celého Slovenska a 12 rómskymi mimovládnymi organizáciami a jeho symbolicky vyjadrené posolstvo znelo: „Chceme sa podeliť o svoj pocit zo života spôsobom, ktorý nám je blízky. Tento spôsob hovorí o nás, našich tradíciách a prezentuje našu súčasnosť. Navzájom sa tak môžeme obohatiť.“

Na vyjadrenie posolstva Vieme dávať sme zvolili siluetu postáv s rozmermi 2×5 m, symbolicky smerujúcich k budúcnosti. Siluetu vytvoril akademický maliar Vladimír Popovič a bola vyplnená maľbami obyvateľov z osád zapojených do projektu. Jej druhú stranu tvorili fotografie tých, ktorí sa podieľali na jej vytváraní, ale aj tých, ktorí sa pridali k vyjadreniu tohto posolstva. Každá maľba predstavovala to, čo môžu Rómovia z danej osady alebo obce okrem iného ponúknuť – hudbu, tanec, spev, tradičné jedlá, remeslá, výšivky a pod.

Silueta bola skladaná postupne, od 15. februára 2004, pričom záverečná fáza sa realizovala v troch mestách Slovenska: Košice, Banská Bystrica, Bratislava. Skompletizovaná bola 25. mája, kedy v Bratislave na námestí doplnili autori posledné tri maľby.

Projekt Vieme dávať pomohol spojiť Rómov na Slovensku a priniesol tak nový pocit nielen pre nich, ale aj pre celú spoločnosť. Zo strany Rómov bol uvedomením si svojej hodnoty a schopnosti niečo urobiť a následne to vedieť odovzdať ďalej, a tak prispieť k vytvoreniu atmosféry, ktorá napomôže k prekonaniu bariéry medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou Projekt Vieme dávať bol vyjadrením nevyhnutnosti a potreby vzájomnej komunikácie.

Fotogaléria: