Back to projects
2002 / Vzdelávanie

Urobme to!

Kampaň Urobme to! sa prvýkrát dostala do pozornosti verejnosti v apríli roku 2002. Vznik projektu podnietili mimovládne organizácie: Profesionálne ženy, Združenie na podporu mladých rodín, Asociácia rómskych žien v SR, Slovenská akademická informačná agentúra, Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov a Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu.

Zámerom projektu bolo sústrediť všeobecnú pozornosť na postavenie žien v spoločnosti a zvýšiť ich záujem riešiť svoje problémy prostredníctvom aktívnej a zodpovednej účasti na veciach verejných.

Ženy sme presviedčali nielen o potrebe ich zapojenia sa do verejného života, ale sme im pomáhali riešiť aj ich sociálne, rodinné, profesijné a osobné problémy. Okrem mediálnej časti bola tak kampaň zameraná aj na priamy kontakt so ženami.

Od 21. augusta do 19. septembra sme pripravili v 22 mestách Slovenska verejné diskusné fóra. Súčasťou kampane boli aj tri koncerty venované menšinám. Následne pokračovala kampaň aj v roku 2003 vo forme hnutia, ktoré si vytvorilo samostatné koordinačné centrá v niektorých mestách Slovenska (Banská Bystrica, Dunajská Streda, Martin, Michalovce a Poprad). Pripojili sa desiatky organizácií tretieho sektora, podnikatelia i jednotlivci, muži aj ženy. Niektorí pomoc potrebovali, iní ju zasa ponúkali.

Fotogaléria: