Back to projects
2002 / Kultúra

Slovensko – krajina od vedľa

Projekt „Slovenská sezóna vo Varšave“, ktorý Asociácia zrealizovala v roku 2002 sa stal medzníkom vo vzájomných slovensko-poľských vzťahoch. Svojím jedinečným poňatím pritiahol pozornosť odborných kruhov i širšej verejnosti k rozmanitým oblastiam súčasnej slovenskej kultúry. Záštitu nad podujatím prevzal Aleksander Kwasniewsky, prezident Poľskej republiky.

Október – November 2002, Varšava, Poľsko
Ak sa rozhodnete precestovať vzdialenosť medzi Poľskom a Slovenskom lietadlom, po necelej hodine letu sa pred vami zjaví, zrazu a nečakane, hradba z kameňa. Vynára sa z poľskej roviny a tiahne sa od jedného konca obzoru na druhý. Až po chvíli zistíte, že sú to štíty hôr. Slovensko vyzerá z tohto uhla pohľadu ako nedobytná pevnosť. A pritom je to len krajina od vedľa. Napriek tomu všetkému sú Slovensko a jeho kultúra v živote bežných poľských obyvateľov neznáme.

Cieľom projektu „Slovenská sezóna vo Varšave“ preto od začiatku bolo predstaviť v Poľsku trendy súčasného slovenského umenia. Stalo sa tak prostredníctvom výstav súčasných slovenských výtvarníkov, výstavy dokumentárnych fotografií a džezového koncertu. Miestom podujatia boloCentrum súčasného umeniaPaláci Ujazdovskom a v Malej Galérii vo Varšave.
Kľúčom k otvoreniu sŕdc Poliakov sa stala výstava Andy Warhola z Mikovej. Na výstave bol predstavený ako tvorcu ikon druhej polovice 20. storočia. Jeho diela spadajúce do pop artu boli konfrontované s originálnymi ikonami z 13. – 17. storočia, pretože Warholova tvorba má s nimi prekvapivo veľa spoločného.
Súčasťou podujatia bola tiež výstava „Kult paradox“, ktorá predstavila diela troch výtvarníkov súčasnej generácie: Marka Blaža (1972), Bohdana Hostiňáka (1968)Miloša Koptáka (1969).Výstava sa cez javovú stránku a vizuálnu podobu veľmi krehko odvolávala na tradíciu pop-artu. Jednotliví výtvarníci vo svojej tvorbe uprednostnili prvky ready-made, grafického designu alebo gýču. Ich tvorba bola zastúpená v širokej škále od maľby, kresby cez objekt a inštaláciu. Kurátorkou výstavy bola Bohunka Koklesová.
V poradí ďalšia výstava, tentokrát dokumentárnej fotografie Martina Kollára – „Správa o stave krajiny 001“, mala charakter osobného dokumentárneho záznamu. Fotografie prezentovali každodenný život obyčajných ľudí na Slovensku.
Súčasťou projektu bol džezový koncert Doda Šošoku, ktorý má za sebou viac ako 40 rokov umeleckej činnosti a má významné postavenie medzi uznávanými sólistami bicích nástrojov a perkusií na Slovensku a v zahraničí.
Podujatie „Slovenská sezóna vo Varšave“ sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore US Steel KošiceMinisterstvu kultúry SR. Hlavnými organizátormi boli okrem Asociácie aj C.ART.A-International, Centrum súčasného umenia v Paláci Ujazdovskom vo Varšave a Veľvyslanectvo SR v Poľsku.
Fotogaléria: