Back to projects
2005, 2006 / Vzdelávanie

Nezakrývajme si oči

Projekt Nezakrývajme si oči sme verejnosti predstavili na vernisáži fotografií 19. mája 2005 v Bratislave súborom portrétov fotografa Ľubomíra Špirka, ktoré upriamujú pozornosť verejnosti na závažnosť problematiky domáceho násilia. Výstava prezentovala 40 portrétov známych aj neznámych slovenských osobností, ktoré si symbolicky zakrývajú jedno oko, čím vyjadrujú svoju podporu boju proti domácemu násiliu.

„Fotografia je silné médium. Tí, portréty ktorých vidíte, známi aj neznámi, chcú spolu s nami ukázať, že existujú témy, ktoré často nevidíme alebo niekedy ani vidieť nechceme. Ale to, že ich nevidíme, neznamená, že neexistujú,“ uviedla prezidentka Asociácie, Ľubomíra Slušná, v rozhovore počas vernisáže.

K problematike spoločenskej zodpovednosti sa vyjadril aj Kirk Collingwood, generálny manažér Philip Morris Slovakia: „Zodpovedné správanie nás, ako spoločnosti, znamená aj zameranie sa na sociálne otázky. Znamená to aj spoluprácu s relevantnými organizáciami a ľuďmi pri zmierňovaní takýchto problémov. Uvedomujeme si, že domáce násilie je skrytý spoločenský problém a výzva pre každú spoločnosť.“

„Hlavnou myšlienkou projektu Nezakrývajme si oči je upozornenie na skutočnosť, že domáce násilie je v spoločnosti prítomné, a že záleží na postoji každého z nás, či vidíme, alebo radšej nevidíme, čo sa odohráva v našich rodinách alebo v rodinách v našom okolí,“ dodáva Ľubomír Špirko.

Výstava bola následne realizovaná na pôde OSN v New Yorku v USA. Kurátorkou výstav v Bratislave a New Yorku bola Lucia Šimončičová.

Fotogaléria: