Back to projects
1999 / Kultúra

Neviditeľná výstava

Neviditeľná výstava bol názov kultúrneho projektu špecificky zameraného na životné prostredie a výtvarné umenie. Jeho cieľom bolo preskúmať a vyjadriť možnosti harmonickej integrácie človeka a prírody. Projektu sa zúčastnilo až 64 výtvarných umelcov z 30 krajín sveta. Záštitu nad podujatím prezvalo Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Inšpiráciou pre názov výstavy bol výrok Antoine de Saint-Exupéryho: „Správne vidíme len srdcom. To, čo je dôležité, je očiam neviditeľné.“ Neviditeľná výstava sa uskutočnila od 17. Do 26. Septembra v Zámockom parku v Pezinku. Spoločenský zámer výstavy spočíval okrem iného vo vytváraní atmosféry kultúrnej výmeny rozdielnych pohľadov a vyjadrení. Umelecké diela boli vytvorené ako integrálna neoddeliteľná súčasť miesta, v ktorom boli nainštalované. Takýto spôsob zjednotenia umenia s prostredím, ktoré ho obklopuje, je jeho najživším a najspontánnejším vyjadrením v realizácii skutočne neviditeľnej výstavy.

Priestor pri tvorbe Nevidetľnej výstavy sme poskytli aj handicapovaným deťom , ktoré sa mohli zapojiť do procesu umeleckej tvorby. Sami si mohli vytvoriť svoje vlastné diela z vopred pripravených prírodným materiálov.

V storočí, keď sa separácia človeka od prírody stáva čoraz viac viditeľná, bola Neviditeľná výstava, s prírodou a v prírode, nielen umeleckou udalosťou, ale aj manifestom ľudského uvedomenia. Súčasťou podujatia bol aj Seminár o Životnom prostredí, ktorý viedol Ing. Ján Morovič, PhD. Ako povedal: „Povolaním umelcov je všetkými možnými spôsobmi, mediálnymi, masmediálnymi, ale aj individuálnym svedectvom dodávať svetlo a smer budúcej orientácie vývoja ľudskej spoločnosti.

Fotogaléria: