Back to projects
1995, 2003 / Kultúra

Medzinárodné sympóziá papiera

V rokoch 1995 až 2003 organizovala Asociácia každoročne v rámci svojich kultúrnych projektov medzinárodné sympózium papiera v Severoslovenských celulózkach a papierňach v Ružomberku. Jedným z cieľov bolo poskytnúť medzinárodnú konfrontáciu umelcom a výtvarnej tvorbe na Slovensku s ohľadom na medzinárodné trendy. Sympózií sa zúčastnilo 78 výtvarných umelcov z trinástich krajín.

1995 – 2003, Ružomberok – Slovensko

Medzinárodné sympóziá papiera plynulo nadviazali na textilné sympóziá, ktoré sa konali  v rokoch 1990 až 1995. Vďaka dlhoročnej spolupráci s SCP /Severoslovenské celulózky a papierne/ sa podarilo vytvoriť vyhovujúce pracovné podmienky a v roku 1998 sme v továrni založili stály depozit výtvarných diel.

Keď sme v roku 1995 prvýkrát pripravovali Medzinárodné sympózium papiera, rozhodli sme sa, že bude trvať vždy tri týždne na prelome augusta a septembra. Výtvarníkom sme poskytli materiál v nespracovanej forme (celulózu) a odpadový materiál. Mohli tiež využívať technologické premeny materiálu priamo vo výrobnom procese. Sympózium uzatvárala výstava v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
Symózií sa zúčastnili:
Brett Alexander (Austrália), Jíří X. Doležal (Česká republika), Raija Jokinen (Fínsko), Natasha de Senerpont Domis (Holandsko), Mieke Grooten (Holandsko), Sibyl Heijnen (Holandsko), Varda Ben – Tal (Izrael), Aiko M. Honda (Japonsko), Bara Lehmann – Schulz (Nemecko), Elisabeth Vohler (Nemecko), Marianne Wurst (Nemecko), Karen Smith – Gahrsen (Nórsko), Anna Goebel (Poľsko), Janusz Kucharski (Poľsko), Marek Wagner (Poľsko), Jolanta Wagner (Poľsko), Wojciech Jaskólka (Poľsko), Timoteusz Lekler (Poľsko), Aurelia Mandziuk (Poľsko), , Kathi Rozran – Steuri (Švajčiarsko), Rosmarie Reber – Hofer (Švajčiarsko), Ingrid Enarsson (Švédsko), Ann Schlesinger (U.S.A.), Barbara Shawcroft (U.S.A.), Irena Mudrová (Česká republika)zo Slovenska: Jozef Bajus, Anna Bohatová, Júlia Kunovská, Miroslav Brooš, Pavol Rusko, Ildikó Dobešová, Remigia Litwinowiczová – Biskupská, Marta Bošelová, Eva Cisárová – Mináriková, Peter Matis, Katarína Šujanová, Lívia Slížová, Katarína Zavarská, Robert Makar, Silvia Fedorová, Ivan Kohler, Erika Gregušová, Júlia Sabová, Rastislav Trizma, Lýdia Jergušová – Vydarená, Michaela Klimanová – Trizuljaková, Daniela Kytková, Zuzana Rudavská, Iveta Miháliková, Iveta Haasová a Anton Popovič.
Fotogaléria: