Back to projects
2002 / Vzdelávanie

Deň Afganistanu: Nádej pre Afganistan

Projekt s priliehavým názvom Nádej pre Afganistan sa uskutočnil v roku 2002 pri príležitosti osláv Afganského Nového Roku Nawroz. Na seminári so svojimi príspevkami vystúpilo niekoľko popredných odborníkov, napr. Martin Rajec (reportér televízie TA3 prítomný počas vojny v Afganistane), Jozef Marhefka (zástupca riaditeľa 4. Teritoriálneho odboru MZV SR), Douglas Hengel (zástupca náčelníka misie, Veľvyslanectvo USA v SR) a Mária Čierna (hovorkyňa UNHCR). Seminár moderoval Pavol Demeš, riaditeľ German Marshall Fund of US pre strednú a východnú Európu a člen poradného výboru ACEC.

Na seminári postupne odzneli príspevky o histórii a kultúre tejto vojnou skúšanej krajiny, poseptembrových udalostiach v Afganistane a víziách o jeho budúcnosti. Špeciálnu časť seminára tvoril príspevok o slovenskoafganských vzťahoch a možnostiach zapojenia slovenských vládnych a mimovládnych organizácií do medzinárodnej kampane na pomoc tomuto štátu. Nastolila sa aj otázka, ako môžu afganskí odborníci, žijúci na Slovensku, priamo participovať na pomoci pre Afganistan. Seminár uzatvorila pálčivá téma afganských utečencov na Slovensku.

Sahraa Karimi je meno mladej ženy, ktorú dnes na Slovensku mnohí poznajú ako filmárku. V roku 2002 bola predstaviteľkou hlavnej postavy v iránskom filme Dcéry slnka, kde stvárnila postavu afganskej utečenky, ktorá v tom čase žiadala o štatút utečenca na Slovensku. Práve jej účasť na podujatí sa stala zhmotnením toho, prečo Afganistan potrebuje pomoc aj zo Slovenska.

Predstavitelia zväzu oficiálne odovzdali Čestné uznanie za podporu a rozvoj tolerancie, spolunažívanie a pomoc pri integrácii Afgancov na Slovensku Ladislavovi Ďurkovičovi, Úradu vysokého komisára pre utečencov na Slovensku a Migračnému úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Podujatie vyvrcholilo oslavami Afganského Nového Roku s tradičnou afganskou hudbou, spevom, tancom a prezentáciou afganskej kuchyne.

Fotogaléria: