Back to projects
1997, 2002 / Kultúra

Až kam

Projekt „Až kam“ bol netradičným spôsobom zameraný na súčasné tendencie v oblasti výtvarnej tvorby odevu na Slovensku a na vzťah telo – odev – objekt. Na projekte sa zúčastnili medzinárodne známi odevní dizajnéri a vývarní umelci.
1997 – 2002, Bratislava, Ružomberok, Pezinok, Varšava
Prehliadka už samotným názvom naznačuje, že je odpoveďou na otázku: „Až kam môžeme tvorivo posunúť hľadanie nových tendencií v oblasti odevného dizajnu a v premenlivom vzťahu medzi odevom a dizajnom?“
Na vytváraní jedinečných odevných objektov sa podieľali medzinárodne známi odevní dizajnéri a výtvarní umelci, z ktorý mnohí pracujú s papierom. Práve papierový materiál poskytuje vynikajúce možnosti tvarovania a určitej monumentálnosti, čo autori dokážu kreatívne využiť. Vo výsledku vznikajú potom odevy – výtvarné diela, rešpektujúce aj porušujúce zákonitosti tektoniky odevu tak, ako ju poznáme. Výtvarné diela napriek svojmu experimentálnemu vyzneniu využívajú mnohé klasické textilné techniky transformované v novom výtvarnom vyjadrení.

Výsledkom projektu „Až kam“ boli prehliadky, ktoré sa pod tou istou značkou uskutočnili v Bratislave, Ružomberku, PezinkuVaršave. Boli originálnou hrou a nezabudnuteľným zážitkom s jedinečnými choreografiami a modelmi; s výtvarnou hrou hudby, svetla, pohybu a farieb.

Fotogaléria: