01. 09. 2015
(30/176)

Ponuka práce: koordinátori a asistenti osvety zdravia v Zdravé komunity, n.o.

Zdravé komunity, n.o. oznamuje začiatok výberového konania na pozície Koordinátor asistentov osvety zdravia Asistent osvety zdravia.

Výberové konanie sa uskutoční 10. septembra 2015 na základe vyhodnotenia údajov doručených v požadovaných dokumentoch (životopis, dotazník, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – odkazy na vzory dotazníkov a životopisov nájdete nižšie) a na základe osobného pohovoru s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu.

Posudzovanie predpokladov uchádzačov/ uchádzačiek a odporúčanie výberu vykoná poradná komisia neziskovej organizácie Zdravé komunity n.o., ktorá môže vykonať telefonické interview s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu.

Zoznam obcí, kde hľadáme „osvetárov“: Beniakovce; Bidovce; Bijacovce; Brzotín; Čaklov; Čaňa; Divín/Ružiná; Fričovce; Gelnica; Gemerská Poloma; Gemerská Ves; Hencovce; Hermanovce; Hniezdne; Chmeľov; Chmiňany; Jakubany; Jarovnice; Kapišová; Kežmarok; Košice – Luník IX.; Košice – Luník IX.; Košice – Ťahanovce; Košické Oľšany; Krajná Bystrá; Kráľovce; Krásny Brod; Krušinec; Kružlová; Kuzmice (okres Trebišov); Ladomirová; Licince; Lubeník/Chyžné; Malý Slivník; Michalovce; Mníšek nad Hnilcom/Švedlár; Nesluša; Pavlovce nad Uhom; Pečovská Nová Ves; Petrovany; Plešivec; Polomka; Poprad/Spišská Teplica; Ratková; Rejdová; Rokycany; Ruská; Sabinov; Slavošovce; Stará Ľubovňa; Svidník; Šamudovce; Šarišská Trstená; Širkovce; Tornaľa; Trhovište; Turňa nad Bodvou; Zemplínska Teplica; Žarnovica; Žehra.

Lokalita, kde hľadáme koordinátora: Svidník a okolie.

Viac info na stránke Zdravé komunity, n.o.
Výberové konanie – august 2015