15. 06. 2015
(24/176)

Jarmila Vaňová o Zdravých komunitách: Keď sa projekt vydarí

O zdravých komunitách píše novinárka Jarmila Vaňová

Výsledky doterajšej „doby projektovej“ vo vzťahu k Rómom, nás nastavili do pozície skeptikov. Sú ale aj výnimky, ako napríklad projekt Zdravé komunity, ktorý na to išiel viac ako dobre. Zdola. Dal Rómom do rúk silný integračný nástroj, prácu. Projekt dnes pôsobí v 195 lokalitách, zamestnáva 229 ľudí. Rómovia tam nie sú štatistami, či „opičkami“ iných.

fot_8299_1
Jarmila Vaňová: keď sa projekt vydarí.

 

Sú tvorcami, relizátormi, hnacím motorom, aktívnym a rozhodujúcim prvkom. Projekt nebuduje iba pracovnú silu, dal možnosť ľuďom rásť, rozvíjať sa, získať sebavedomie a vlastnú dôstojnosť, socializuje, poskytuje odborné a komunikačné znalosti a zručnosti. Videla som veľkú premenu Rómov zapojených do tohto projektu a jeho dopad v teréne. Otázka nakoniec. Prečo sa Zdravým komunitám tak darí? Preto, že ho nedostali do rúk samosprávy. Tie totiž vo väčšine prípadov, vnímajú rómske projekty len ako príjem a nie ako nástroj.

Autor: Jarmila Vaňová
Článok vyšiel v OSA – občianska príloha denníka Pravda 30. mája 2015