26. 11. 2019
(83/179)

Finalisti 11. ročníka oceňovania Roma Spirit 2019!

21 finálových nominácií 11. ročníka Roma Spirit 2019 je už známych! Roma Spirit už jedenásť rokov oceňuje všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšovaní života jednotlivcom i komunite a sú príkladmi úspešného spolužitia Rómov a nerómov na Slovensku.

Finalistov ocenenia vybrala na základe hodnotenia štrnásťčlenná komisia Prípravného výboru Roma Spirit zo všetkých 176 právoplatne prijatých nominácií. „Každým rokom je výber finalistov vďaka kvalite a sile prijatých nominácií náročnejší,” vyhlásila Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC a producentka Roma Spirit. „Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zaslali prihlášky! Vďaka ním máme 11. ročník Roma Spirit plný silných a originálnych kandidátov na ocenenie!,” dodala.

Kto si odnesie ocenenie Roma Spirit v každej zo siedmich kategorií: Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Kultúra, Osobnosť a Čin roka rozhodne medzinárodná Odborná porotaPorota čin roka.

Laureátov 11. ročníka Roma Spirit 2019 sa dozvieme na galavečere slávnostného odovzdávania ocenení v Divadle Aréna. Medzi gratulantami nebudú chýbať Čavalenky, Anabel Mollová, Tomáš Botló, Braňo Jobus a mnoho ďalších. Záznam odvysiela RTVS 5. decembra o 20.10 na Dvojke.

Finalistov 11. ročníka Roma Spirit 2019 bude možné stretnúť 30. novembra na Roma Spirit Bašavel v bratislavskom klube UHU. Do tanca zahrajú Lomnické čháve, DJ Julah a DJ Matthew.

Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2019 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Finálové nominácie 11. ročníka Roma Spirit 2019

Kategória MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

 

Metamorfozis o.z., Bratislava

Nominácia za realizáciu multimediálnych divadelných inscenácií, ktoré šíria protidrogovú prevenciu, propagujú zmysluplnú pomoc druhým a motivujú mládež k sociálnemu cíteniu a k empatii.

Slovenská únia nohejbalu, Košice

Nominácia za realizáciu nohejbalového krúžku, systematickú športovú prípravu rómskych detí z Keceroviec a úspešné zaradenie najtalentovanejších hráčov a hráčok do reprezentačných družstiev Slovenska.

SPOLU – Slovensko, Žiar nad Hronom

Nominácia za systematické úsilie posilniť a podporiť ženy z rómskych osád „Agentiek rovnosti,“ a za aktívne presadzovanie rodovej rovnosti a podporu komunitného rozvoja z vnútra.

Kategória MÉDIÁ

 

Marie Balážová Melníková, Spišská Nová Ves

Nominácia za dlhodobú vyváženú novinársku a redaktorskú prácu založenú na sprostredkovaní objektívnych a nestranných informácií z rómskych komunít bez predsudkov a stigmatizácie. 

Martina Beshirová, Rožňava

Nominovaná za dlhodobú objektívnu prácu regionálnej novinárky, ktorá sa zameriava hlavne na tému vzdelávania rómskych detí a za prínos k informovanosti majoritnej spoločnosti.

Jana Čavojská, Malinovo

Nominácia za dlhoročnú činorodú prácu reportérky a fotografky, ktorej reportáže prinášajú príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorých život a vnútorná sila majú moc priblížiť vzdialené svety a budovať porozumenie.

Kategória OBEC & MESTO

 

Obec Varhaňovce

Nominácia za systematické zlepšovanie životnej úrovne v obci, atmosféru vzájomnej tolerancie, podporu vzdelávania detí a aktívnu pomoc a spoluprácu pri zamestnávaní miestnych rómskych obyvateľov.

Mesto Dobšiná

Nominácia za efektívnu činnosť pri odstraňovaní segregácie a začleňovaní marginalizovaných komunít prostredníctvom aktivít v oblasti podpory bývania, zamestnanosti a školstva.

Mesto Jelšava

Nominácia za systematický prístup a efektívnu podporu pri spolunažívaní obyvateľstva, zapájanie rómskeho obyvateľstva do kultúrnych podujatí a aktívne vytváranie pracovných príležitostí.

Kategória SPOLOČNOSŤ & ZAMESTNÁVATEĽ

 

KOSIT a.s., Košice

Nominácia za nadštandardnú starostlivosť a podporu zamestnancov, firemnú politiku zamestnávania bez predsudkov a za verejnú náborovú kampaň „Zamestnanie pre každého. Bez predsudkov.“

Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o., Sereď

Nominácia za realizáciu antidiskriminačnej firemnej politiky a dodržiavanie pravidiel pri zamestnávaní v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv a akceptáciu odlišnosti nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Evanjelická spojená škola, Martin

Nominácia za sociálny projekt Black&White, ktorý zapája školu, žiakov, rodičov a rómsku komunitu do spoločných aktivitít, ktoré učia deti spolupráci, vzájomnej pomoci a životu bez predsudkov.

Kategória OSOBNOSŤ

 

Erika Kušická, Veľký Krtíš

Nominácia za dlhoročnú intenzívnu prácu, prejavenú odbornosť, ľudskosť a odhodlanosť pri riešení sociálnej situácie, podpore vzdelávania a pri zlepšovaní životných podmienok Rómov.

Pavol Czeranko, Moldava nad Bodvou

Nominácia za celoživotný prístup, policajnú prácu a úspešnú činnosť v športovej kynológii a odhodlanie prekonať predsudky a obnoviť v rómskej komunite dôveru voči práci policajtov.

Marek Mach, Senica

Nominácia za realizáciu projektu Mladí proti fašizmu, ktorý nenásilnou formou podporuje rozvoj otvoreného myslenia a prispieva k väčšej tolerancii voči menšinám medzi mladou generáciou.

Kategória KULTÚRA

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Nominácia za aktivity Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, ktoré dokumentujú a prezentujú rómske kultúrne dedičtvo v oblasti hudby, literatúry, výtvarného umenia a orálnej histórie.

Lomnické čháve, Veľká Lomnica

Nominácia hudobnej kapely za autentickú a živelnú hudobnú produkciu a prezentáciu rómskej kultúry, prostredníctvom ktorej šíria zážitky a nadšenie na celoslovenskej úrovni.

Miroslav Rác, Levice

Nominácia za klavírnu interpretačnú činnosť a skladateľskú tvorbu, osobitne za zloženie klavírneho cyklu skladieb pre obete rómskeho holokaustu a realizáciu edukačných koncertov.

Kategória ČIN ROKA

 

Staviarskí, Prešov

Nominácia za romantickú komédiu Loli Paradička, ktorá prezentuje autentický obraz života a medziľudských vzťahov na východe Slovenska plný predsudkov, segregácie, citov, trpkosti a nádeje.

RozpoR a Batucada Bomba, Bratislava

Nominácia za sériu koncertov „Radikálne ľudské turné“ v rómskych osadách, ktoré poukázali na chudobu v najnižších sociálnych vrstvách a s tým súvisiace predsudky, rasizmus a nacionalizmus.

Dodo Klimko & Wuačkowec ft. Šobov Kids, Banská Štiavnica

Nominácia za skladbu a videoklip „Čavore“, ktoré vznikli počas hudobných workshopov Je to v nás!. Skladba vypovedá o pocitoch minority aj hlboko zakorenenom stereotype v spoločnosti.

O Roma Spirit

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vytvoril tradíciu v oceňovaní práce pre a s rómskou komunitou. Verejná platforma na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov približuje širokej verejnosti aktivity jednotlivcov a organizácií zamerané na podporu sociálnej inklúzie a na zlepšenie životnej situácie rómskej menšiny. Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz. Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 11 rokov bolo prijatých 1 566 nominácií. Ocenenie Roma Spirit si prevzalo za 10 rokov už 54 laureátov. Osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka. Medzi ocenenými boli v uplynulých rokoch napríklad aj Človek v ohrození, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní.

 

www.romaspirit.sk

FB @ romaspirit.slovensko

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je vyhľasovateľom a organizátorom oceňovania Roma Spirit. ACEC, mimovládna organizácia už 20 rokov realizuje projekty, ktorých cieľom je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava aj na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.

 

www.acec.sk

FB @acec1999