01. 04. 2016
(33/174)

Aj v roku 2016 môžete podporiť projekty ACEC!

Veľmi pekne ďakujeme, že zvážite možnosť podporiť naše úsilie asignáciou 2% (3%) z Vami zaplatenej dane.

Dovoľujeme si pridať zopár informácíí, ktoré veríme, že Vám pomôžu rozhodnúť sa:

Zdravie je to najcennejšie čo máme

V roku 2015 sme aj vďaka podpore z asignácie z dane realizovali najmä vzdelávacie aktivity pre sociálne vylúčené skupiny, ktoré realizujeme už od roku 2003. Týkajú sa zlepšovania zdravia obyvateľov marginalizovaných komunít. Projekty Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie zamestnávajú v súčasnosti takmer 300 ľudí priamo v segregovaných lokalitách a zasahujú oblasti, v ktorých žije takmer 250 000 ľudí. Sú výrazným nástrojom pre integráciu marginalizovaných rómskych skupín do spoločnosti a podpory a ochrany verejného zdravia. Spoluorganizovali sme 2. ročník medzinárodnej konferencie Zlepšovanie zdravia znevýhodnených skupín a advokačé aktivity sme upriamili na medzinárodnú výmenu skúseností a stabilizáciu pozície Asistenta osvety zdravia v rámci pomáhajúcich profesíí.

Umenie je srdcová záležitosť

Podarilo sa nám spojiť Sendreiovcov s detským vokálnym súborom Čercheňora a Štátnym komorným orchestrom Žilina. Hudobný projekt Sendreiovci le Orchestroha mal svetovú premiéru minulý rok na festivale Pohoda. Hudobný skladateľ Slavo Solovic, inšpirovaný rómskym folklórom vytvoril hudbu plnú krásy a temperamentu. Zapojil takmer 60 muzikantov, ktorí sa postarali tisíckam divákov o skvelý umelecký zážitok.

Oceňujeme aktivity zlepšujúce životnú situáciu Rómov na Slovensku

Roma Spirit 2015, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, bol už 7. ročníkom verejného oceňovanie za aktívnu snahu zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku. Roma Spirit upriamil pozornosť verejnosti aj médií na úspešné príklady dobrej praxe, aktívnych jednotlivcov i organizácií, zlepšovať životné podmienky, plnohodnotne a dôstojne integrovať rómsku menšinu. Multižánrový galavečer, ktorý vysiela každoročne RTVS, spojil profesionálov, umelcov a skvelých ľudí bez ohľadu na národnosť či etnickú príslušnosť a prispel k prirodzenej spoločenskej inklúzii a k budovaniu spoločnosti bez predsudkov a stereotypov. Za ostatných sedem rokov bolo na ocenenie nominovaných viac ako 800 jednotlivcov, organizácií a inštitúcií.

Prečo dať daň práve nám

Poslaním ACEC je budovať porozumenie, podporovať vzdelávanie a vytvárať priestor pre rozvíjanie vzájomnej komunikácie. Pri napĺňaní nášho poslania spolupracujeme s partnerskými mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a spoločnosťami doma a vo svete. Záleží nám na kontinuite a pokračujeme v realizácii dlhodobých projektov, ktoré prinášajú merateľné výsledky. Veľká časť našich aktivít je aj v roku 2016 zameraná na zlepšovania zdravia znevýhodnených skupín, projekty Zdravé komunity, Spoločne za lepšie zdravie, 3. ročník medzinárodnej konferencie k zlepšovaniu zdravia znevýhodnených skupín či novopripravovaný projekt PHASE zameraný na zlepšenie gramotnosti v oblasti hygieny. Už v týchto dňoch sa spúšťajú prípravy 8. ročníka Roma Spirit. Pripravujeme koncerty Sendreiovci le Orchestroha, ktoré budú nezabudnuteľným zážitkom pre každého diváka.

Veríme, že aj rok 2016 prinesie nové priateľstvá, silné emócie, úsmev i slzy, vďaka ktorým sa svet stane o čosi lepšie miesto pre život. Lebo ako povedal Yost: „Aj keď sa kolobeh dejín niekedy zmení v dôsledku činov niekoľkých velikánov častejšie ho tvorí veľa skutkov malých ľudí.“

Darované prostriedky z asignácie dane využívame výhradne na financovanie našich programov a projektov. Ďakujeme všetkým našim partnerom za podporu a prejavenú dôveru, ktorá je pre nás dôležitá a veľmi si ju ceníme.