15. 11. 2021
(119/174)

Podpora a pomoc pre seniorov od Nadácie Henkel

Vďaka podpore Nadácie Henkel z grantového programu Henkel Slovensko Seniorom 2021 sme mali možnosť pripraviť pre našich 75 klientov – seniorov potrebné humanitárne balíčky.

Už dlhodobo sa v rámci našich aktivít intenzívne venujeme seniorom, ktorí žijú v marginalizovaných komunitách. Vďaka projektu Zdravé starnutie máme priestor venovať čas a nevyhnutnú pomoc klientom starším ako 75 rokov, ktorí sú žijúcimi svedkami dvoch totalitných režimov.

Seniori, špecificky Rómovia, sú ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením a izoláciou. Títo seniori častokrát čelia existenčným problémom. Ich sociálna, ekonomická i geografická izolácia má za dôsledok ich neviditeľnosť a obmedzené vnímanie ich úlohy v spoločnosti, v rámci rodiny i komunity.

Klienti sa často a radi tešia pozornosti a spoločnosti asistentov – dobrovoľníkov, ktorí ich pravidelne navštevujú, organizujú posedenia, pomáhajú im s bežnými činnosťami ako nákupy alebo s vybavovaním potrebností okolo lekárskej starostlivosti. Takéto ľudské spojenie pomáha všetkým zúčastneným, osobne napĺňa asistentov, pomáha šíriť medzi seniorov informácie ohľadne zdravotnej osvety ale najmä osobné návštevy pôsobia veľmi socializačne a klienti pookrejú pri milej spoločnosti.

Včerajšia návšteva u našich seniorov. Super pocit, keď sa tešia z našej  prítomnosti, napísala dobrovoľníčka Inga do spoločného chatu a pripojila zopár fotiek.

Okrem osobných hygienických potrieb sme pribalili čistiace a dezinfekčné prostriedky, trvanlivé potraviny, vitamíny, kávičku i čosi sladkého podzub. Humanitárna pomoc putovala do rúk klientom v Levoči, Hrabušiciach, Stráňach pod Tatrami, Ľubici a Podhoranoch. Balenie, distribúcia a samotné rozdávanie 75 balíčkov trvalo niekoľko dní.

Asistenti sa radi podelili o svoj zážitok aj v spoločnej FB skupine. Boli veľmi prekvapení a veľmi sa potešili a pekne ďakujú, napísala dobrovoľníčka Nikola. Zajtra pokračujem, dodala.

Vďaka podpore Nadácie Henkel sme mohli zároveň vybaviť až osem asistentov – dobrovoľníkov tabletom a internetovým spojením, ktoré nám uľahčuje vzájomnú komunikáciu a realizáciu aktivít.

Ďakujeme za klientom za dôveru, asistentom – dobrovoľníkom za ich neúnavnú energiu a oddanosť a Nadácii Henkel za podporu.

Chcete aj vy pomôcť seniorom a podporiť ich, aby mali možnosť mať dôstojnú starobu? Ďakujeme, že zvážite prispieť na realizáciu projektu Zdravé starnutie: www.acec.sk/dakujeme/

Viac o projekte Zdravé starnutie.