23. 05. 2022
(134/174)

Vyhlásenie 14. ročníka Roma Spirit sa blíži!

Široká verejnosť bude mať opätovne možnosť prihlásiť inšpiratívne príbehy, osobnosti a organizácie, ktoré búrajú spoločenské predsudky, zasadzujú sa za vzájomné porozumenie a prinášajú riešenia celospoločenských výziev.

Oceňovanie Roma Spirit 2022 sa bude konať pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, Zuzany Čaputovej.

„Veríme, že osobná záštita pani prezidentky, je nezlomným symbolom podpory pre tých, ktorým záleží na zlepšovaní postavenia Rómiek a Rómov, rešpektujúcom spolunažívaní a budovaní otvorenej občianskej spoločnosti pre nás všetkých,“  uviedla Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC.

Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2022 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ÚSVRK) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

„Považujem za dôležité oceniť prácu a vyjadriť vďaku tým, ktorí veria, že môžu meniť svet a prostredie, v ktorom žijú obyvatelia rómskych komunít a s osobným nasadením pomáhajú ľuďom žijúcim v pásme chudoby. Náš úrad si veľmi váži, že aj v tomto roku môže byť spoluvyhlasovateľom 14. ročníka ocenenia Roma Spirit. Verím, že zviditeľníme aktivity realizované v rómskych osídleniach, ktoré budú inšpiráciou aj pre iné organizácie a jednotlivcov a povzbudia aj ostatných, ktorí už pôsobia v komunitách alebo nad tým uvažujú“, povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

14. ročník Roma Spirit odštartuje tlačovou konferenciou 7. júna 2022. Záznam zo slávnostné odovzdávania ocenení odvysielala už tradične RTVS, v decembri pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

„Je  dôležité vo verejnom mediálnom priestore prezentovať pozitívne príklady, ktoré prispievajú k zlepšovaniu života rómskych komunít a vzájomnému spolužitiu. Sme radi, že RTVS je toho súčasťou,“  vyhlásil Anton Šulík, programový riaditeľ RTVS. „Pre mňa osobne je to až bytostnou záležitosťou, vzhľadom k mojej adoptovanej dcére, Simonke,“ dodal.

Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením inšpiratívnych príbehov a aktivít, ktoré prinášajú riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá naša spoločnosť. Za trinásť rokov bolo na ocenenie Roma Spirit prihlásených 1844 aktivít, projektov, organizácií, výnimočných osobností a ocenených 83 laureátov.

 

www.romaspirit.sk

FB/ IG @romaspirit.slovensko