23. 12. 2019
(87/178)

Roma Spirit workshopy

Po prvýkrát sa mali možnosť stretnúť a vymeniť si skúsenosti finalisti a partneri Roma Spirit počas neformálnych stretnutí. Stretnutia sa konali v Poprade, Košiciach a v Bratislave v dňoch 13.- 19. decembra. Cieľom šistich neformálnych tematických stretnutí, bolo zozbierať know-how a skúsenosti z praxe z realizácií aktivít a projektov zameraných na zlepšovanie života znevýhodnených skupín na Slovensku.

Námety a návrhy do diskusie je môžné zaslať aj písomne a to prostredníctvom vyplnenia formulára Návrhy opatrení. Vyplnený formulár nám, prosíme, pošlite mailom na slovensko@romaspirit.sk. Ďakujeme, že sa podelíte s Vašimi návrhmi opatrení, ktoré si myslíte, že sú / nie sú dôležité pre zlepšenie situácie. Ďakujeme za Vašu vôľu sa o Vaše skúsenosti podeliť. Formulár Návrh opatrení nájdete TU.

Ďakujeme všetkým za efektívnu prácu a aktivity, ktoré zlepšujú život mnohým ľuďom na Slovensku!

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC).