Back to projects
2005 / Vzdelávanie

YRAEF, Slovensko, 2005 – súčasnosť

Alternatívny program vzdelávania YRAEF prebieha od roku 2005. Jeho cieľom je podporiť potenciál rómskej mládeže, motivovať rómskych žiakov k pokračovaniu v štúdiu na stredných školách, prispieť k odstráneniu predsudkov majoritnej spoločnosti voči rómskej menšine a sociálnej izolácii Rómov. Projekt k tomu využíva model mobilných učiteľov hudby. Hlavným donorom projektu je od jeho vzniku Nadácia SPP.
2005 – súčasnosť, Slovensko
V roku 2003 sme začali realizovať projekt „Rómovia pre spoločnosť“, ktorý bol zameraný na oblasť vzdelávania a osvetu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Začiatkom nasledujúceho roka sme sa rozhodli, že naňho nadviažeme ďalším projektom. Ten dostal názov Fond YRAEF.
V októbri 2004 sme sa začali pripravovať na jeho realizáciu – tvorili sme stanovy Fondu, systém spolupráce, výberali rómskych učiteľov. Podmienkou správnej rady Fondu pre výber učiteľov v teréne bolo ich hudobné vzdelanie a absolvovanie série komunikačných tréningov a tréningov zameraných na komunitný rozvoj. Do užšieho výberu postúpili siedmi kandidáti, z ktorých sme vybrali štyroch. Aktívne sa zapojili do vytvárania vhodných podmienok nevyhnutných na začatie projektu tak, aby sme ho mohli v druhej polovici roku 2005 úspešne spustiť v deviatich obciach.
Pri realizácii činnosti Fondu YRAEF sme využili existujúce štruktúry Asociácie v teréne – všetky v obciach s väčšinovou rómskou populáciou vo východoslovenskom kraji. Pre naplnenie misie Fondusa ako najvhodnejšie ukázali obce Krížová Ves, Podhorany, Stráne pod Tatrami či Jurské.
Konkurzy pre potenciálnych žiakov hudobnej výuky sme zorganizovali v mesiacoch august, september a október. Zúčastnilo sa ich celkovo 168 detí. Fond YRAEF oficiálne zahájil svoju činnosť 1. septembra 2005.
Postupne sa súčasťou aktivít projektu YRAEF stala Detská Kapela YRAEF z Klenovca a  Detský Spevácky zbor YRAEF. Detská kapela, ktorú tvorí šesť detí sa teší veľkej obľube a často ju pozývajú na rôzne miestne kultúrne podujatia. Do detského speváckeho zboru chodí až 30 detí, ktoré tiež pravidelne vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach.
Projekt Fond YRAEF dlhodobo podporuje Nadácia SPP, Allen & Overy a Medzinárodný klub žien (IWC). Špeciálne poďakovanie patrí Britskej ambasáde a Margaret Ozanne za podporu Fondu na vzdelávanie mladých rómskych umelcov darovaním huslí pre študentov YRAEF a usporiadaním benefičného koncertu, na ktorom sa vyzbierali peniaze na tento projekt
Fotogaléria: