Back to projects
2010, 2011 / Komunikácia

Paralelné skúsenosti

V roku 2010 sme sa v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu zapojili do medzinárodného putovného projektu Paralelné skúsenosti. Projekt reflektoval cez súčasné umenie problém sociálneho vylúčenia ľudí trpiacich psychickými poruchami. Vychádza z poznania, že spoločnosť je vo všeobecnosti veľmi málo informovaná o psychických poruchách. Táto téma často podlieha mýtom a presvedčeniam, ktoré vytvárajú bariéry na ceste k adekvátnej odbornej starostlivosti. Ľudia trpiaci takýmto druhom ochorenia bývajú na základe toho stigmatizovaní. Prichádzajú o rodinu, priateľov alebo zamestnanie; znižuje sa ich životná úroveň; niektorí žijú v osamelosti, v psychiatrických liečebniach alebo špecializovaných zariadeniach.

Cieľom projektu bolo otvorenie dialógu medzi komunitou ľudí s psychickými chorobami, odbornou a laickou verejnosťou. Paralelné skúsenosti sa postupne predstavili od septembra 2010 do marca 2011 v Prahe, Bratislave, Viedni a Drážďanoch.

Fotogaléria: