Back to projects
2008 / Vzdelávanie

Bright Communities

Po predchádzajúcej trojročnej spolupráci so študentmi z Univerzity Green Bay vo Wisconsine (USA) sme v máji 2008 ako súčasť projektu Zdravé komunity spoločne realizovali vzdelávací projekt Bright Communities

Vzhľadom na prehlbujúce sa vzájomné vzťahy sa skupina amerických študentov a profesorov rozhodla spoločne s Asociáciou pripraviť vzdelávací program špecificky zameraný na osvetu v oblasti zdravia a otvoriť umelecké dielne. Projekt sme realizovali v štyroch osadách na východnom Slovensku – Stráňach pod Tatrami, Hranovnici, Spišskom Štiavniku a Vydrníku.

Hlavnou témou zdravotnej osvety bola prvá pomoc a sanitácia; najčastejšie ochorenia v osadách – ich príznaky, prevencia a liečba; výživa a jej vplyv na zdravie; správna výživa pre matky s deťmi; dôležitosť očkovania; dôležitosť kojenia a výtvarno-zdravotná vzdelávacia aktivita pre matky s deťmi „Šťastné rodiny“.

V umeleckých dielňach sa tvorilo pod vedením Katiny Daanen, ktorý predtým pracovala so skupinou výtvarníkov v Arushe v Tanzánii, kde sa zúčastnila aj výtvarného tábora pre siroty a HIV pozitívne deti. Účastníci výtvarných dielní prebrali základnú teóriu maľovania a následne si ju vyskúšali v praxi. Témou nástenných malieb v osadách na Slovensku boli „Žiarivé komunity“.

Fotogaléria: