19. 10. 2022
(149/176)

Predstavujeme Vám najmladší ACEC projekt – Asistenčné služby zamestnania (ASZ)

Najmladší projekt, ktorý ACEC spustil pod názvom Asistenčné služby zamestnania, už má svojich asistentov. Tí sa v posledných dňoch vzdelávajú, aby boli čo naviac nápomocní svojim klientom.

Minulý týždeň poskytla našim asistentom školenie pani Ing. Tatiana Tóthová. Práve toto školenie bolo zamerané na úvod pre uchádzačov o zamestnanie. Všetko na čo majú nárok uchádzači v rámci príspevkov a podpory od UPSVAR.

Projekt Asistenčné služby zamestnania sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“