28. 02. 2018
(53/178)

Poznáme laureátov 9. ročníka Roma Spirit!

9. ročník Roma Spirit 2017, prestížneho oceňovania aktivít a činov zlepšujúcich postavenie a život Rómov na Slovensku, už pozná svojich laureátov. Laureáti v kategóriách Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Osobnosť, Kultúra a Čin roka si bronzové sochy prevzali na slávnostnom galavečere, ktorý sa konal v nedeľu 26. novembra od 19.00 hod. v Divadle Aréna. „Laureáti sú svojím životným príbehom, aktivitami a konkrétnymi činmi jasným signálom, vyslaným aj majoritnej verejnosti, že Rómovia sú na základe svojej osobnej snahy, motivácie a nasadenia inšpiratívnym vzorom pre svojich rómskych aj nerómskych súčasníkov, “ reagovala Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC.

 

Laureátmi 9. ročníka Roma Spirit sú:

 

Kategória Mimovládna organizácia: Ďakujem –„Paľikerav“

Ocenenie za podporu rómskych študentov a ich realizáciu knižného klubu, besied a videorecenzií, prostredníctvom ktorých búrajú predsudky, a svojím inovatívnym spôsobom motivujú k vzdelávaniu.

 

Kategória Obec a mesto: Ulič

Ocenenie za dlhodobú, detailne premyslenú a na prax s rómskou komunitou zameranú prácu, ktorej výsledkom je zníženie socioekonomických rozdielov medzi Rómami a majoritným obyvateľstvom.

 

Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ: Stredisko odbornej prípravy OSZZS SR

Ocenenie za viac ako 10-ročnú spoluprácu na projekte Zdravé komunity, za profesionálny a ľudský prístup pri tvorbe a realizácii vzdelávania asistentov osvety zdravia v poskytovaní prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

 

Kategória Médiá: Branislav Oláh

Ocenenie za 17-ročnú novinársku, spisovateľskú aj blogerskú tvorbu, v ktorej prostredníctvom objektívnych a vyvážených informácií nekompromisne bojuje proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii.

 

Kategória Kultúra: Ján Šándor (In Memorian)

Ocenenie In memoriam za celoživotnú literárnu tvorbu a rozvoj rómskej kultúry prostredníctvom rómskych rozprávok a poviedok, v ktorých dominovala výchova k zodpovednosti, úcte k človeku a rodine.

 

Kategória Osobnosť: Peter Rác

Ocenenie za úspešnú lekársku prax a uznanie v radoch odbornej verejnosti i prejavením dôvery pacientov, za profesionálny prístup a odbornosť, ktorou viac ako 20 rokov prispieva k búraniu stereotypov a predsudkov v spoločnosti.

 

Kategória Čin roka: Klaudia Oláhová a Lukáš Oláh

Ocenenie za vytvorenie dokumentu z prostredia nepočujúcich detí a ich rodín – „Putovné načúvatka“, ktorý je nápomocný pre mnohých rómskych aj nerómskych rodičov.

 

O ich výbere z trojice postupujúcich nominácií v každej zo siedmich kategórií rozhodla medzinárodná Odborná porota Roma Spirit v zložení Marta Garcia Fidalgo (DJ NEAR), Timea Junghaus (ERIAC), Barbara Tiefenbacher- Jami (Romano Centro), Michal Vašečka (Masasykova univerzita) a Porota Čin roka: Ivan Antala (Rádio Expres), Vlado Rafael (EduRoma), Laco Oravec (ľudskoprávny aktivista), Timea Kardos Werner (NDI) ) a Ivett Pavlis (právnička).

Zo 118 prijatých nominácií v 9. ročníku Roma Spirit je tak už známa sedmička tých, ktorí pred zrak rómskej aj nerómskej verejnosti predstúpili ako nasledovania hodné príklady pozitívnej praxe , vynakladajúce obdivuhodnú snahu o zrovnoprávňovanie postavenia Rómov s majoritnou spoločnosťou, šírenie vzájomného poznania a porozumenia, o nabádanie k spolupráci a o efektívne riešenia neraz neľahkej životnej situácie rómskej menšiny.

V programe slávnostného galavečera Roma Spirit 2017 excelovali študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória z Rimavskej Soboty, éterická Marta Balážová a Tibor Žida, šarmatné tanečnice Gypsy Angels, neprehliadnuteľná Andrea Zimányiová, sálu roztancoval Jan Bendig. Programom sprevádzali Gabriela Csinová a Michal Sabo pod režisérkou taktovkou Nikitu Slováka.

 Záznam slávnostného udeľovania 9. ročníka Roma Spirit 2017 si môžu pozrieť televízni diváci pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv 9. decembra o 20.05 hod. na Dvojke.

 

Fakty o Roma Spirit

Vyhlasovateľmi 9. ročníka Roma Spirit 2017 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Generálny partner sú Slovenské elektrárne, hlavný partner Divadlo Aréna a partner kategórie Čin roka Rádio Expres. Záštitu nad ocenením Roma Spirit 2017 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 9 rokov bolo nominovaných 1 077 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 54 laureátov. Od roku 2016 pribudlo aj ocenenie v kategórii Kultúra, osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka.

www.romaspirit.sk

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vytvoril tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu, vytvoril verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, čím približuje širokej verejnosti aktivity jednotlivcov a organizácií zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.