15. 08. 2015
(28/179)

Poznáme finálové nominácie ROMA SPIRIT 2015

7. ročník Roma Spirit 2015 sa koná pod záštitou J.E. Andrea Kisku, prezidenta Slovenskej republiky.

 

Už po siedmy krát bolo možné nominovať organizáciu, inštitúciu alebo jednotlivca za jeho aktívnu snahu zlepšiť životné podmienky Rómov na Slovensku na ocenenie Roma Spirit. Zo 116 nominácií na Roma Spirit 2015 postupuje do finálového kola 18, v každej kategóri tri.

rs2014_divaci (1)
Roma Spirit diváci z ročníku 2014

 

O laureátoch Roma Spirit 2015 rozhodne medzinárodná Odborná porota a porota Čin roka
15. novembra 2015, v deň slávnostného odovzdávania ocenení Roma Spirit 2015 v Divadle Nová scéna v Bratislava. Záznam zo slávnostného odovzdávania nominácií si budú môcť pozrieť diváci RTVS v nedeľu 21. novembra.

O finálových nomináciách rozhodoval Prípravno-organizačný výbor pod vedením Magdalény Rothovej, riaditeľky Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v zložení:  Ľubomíra Slušná- Franz (ACEC), Marta Gajdošíková (RTVS), Ivan Antala (Rádio Expres), Iveta Duchoňová (ÚSVSR RK), Lívia Nogová (Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL), Vladimír Sendrei (Láčo Drom), Silvia Porubänová (CVEK), Ingrid Fašiangová (DNS) a Jarmila Vaňová (Romed).

FINÁLOVÉ NOMINÁCIE ROMA SPIRIT 2015

 

rs2014_program_modnashow
Poznáme finálové nominácie ROMA SPIRIT 2015

 

1. KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Róm Podskalky, Humenné
Nominácia za podporu pravidelných umeleckých, folklórnych a hudobných aktivít, ktoré miestnym deťom a mládeži ponúkajú zmysluplné vypĺňanie voľného času a priestor na rozvoj a sebarealizáciu aj vďaka spoznávania sveta mimo osadu.

Equity, Bratislava
Nominácia za podporu vzdelávania a osobnostného potenciálu rómskych detí a mládeže a realizáciu letného zážitkového tábora pre rómske a nerómske deti „Black&White – žime spolu!“, ktorý prispieva k budovaniu vzájomného rešpektu a priateľstva.

Národný demokratický inštitút (NDI), Bratislava
Nominácia za Program rómskej politickej a občianskej participácie, ktorý podporuje a pomáha posilňovať a presadzovať záujmy rómskych komunít prostredníctvom aktívneho zapájania Rómov do politiky, školení a práce s rómskymi aktivistami, politikmi a lídrami.

2. KATEGÓRIA MÉDIÁ

OZ Jekhetane-Spolu, Prešov
Nominácia za prípravu a vydanie knihy fotografií Rómovia na Slovensku vo fotografii Evy Davidovej, umelecky a ľudsky hodnotnej publikácie pravdivo vypovedajúcej o polstoročí zo života Cigánov – Rómov na Slovensku.

Gipsy Television, Bratislava
Nominácia za spravodajské aktivity, ktoré šíria pozitívny odkaz vzájomnej tolerancie a porozumenia prostredníctvom prezentácie rómskych pozitívnych vzorov a projektov dobrej praxe a za podporu a rozvoj potenciálu novinárov rómskeho pôvodu.

Braňo Oláh, Detva
Nominácia za dlhoročnú novinársku prácu, vrátane bloggerskej činnosti, ktorá prispieva k búraniu bariér a predsudkov, pomáha v boji proti rasizmu a extrémizmu a vyzýva k vzájomnej akceptácii a porozumeniu medzi rómskou komunitou a majoritou.

3. KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Milan Hudák, Moldava nad Bodvou
Nominácia za realizáciu, podporu, pomoc a pozitívny príklad deťom a mládeži, ktorí podobne ako on zápasia s chudobou, vzdelávaním či drogovou závislosťou za mimoškolské aktivity realizované so 6 chlapcami z osady, pod názvom „Chalani z chatrče“.

Ivan Akimov, Kežmarok
Nominácia za vytváranie vhodných vzdelávacích a študijných podmienok pre deti a mládež z rómskych lokalít z podtatranského regiónu a domácu prezentáciu rómskej kultúry na domácej a prestížnej zahraničnej scéne.

Márie Oláhová, Detva
Nominácia za dlhodobú prácu v prospech rómskej komunity prostredníctvom vytvárania voľnočasových aktivít, doučovania detí a mládeže, a podporu rómskych žien prostredníctvom vybudovaných materských centier a prácou v komunite.

4. KATEGÓRIA OBEC/ MESTO

Pečovská Nová Ves
Nominácia za dlhodobé a komplexné zlepšovanie postavenia miestnej rómskej komunity prostredníctvom realizácie investičných aj neinvestičných projektov týkajúcich sa bývania, zamestnanosti, komunitného rozvoja a životného prostredia.

Lukov
Nominácia za komplexné zlepšenie životných podmienok miestnych Rómov prostredníctvom aktívnej terénnej sociálnej práce, vysoká návštevnosť detí materskej školy, vzdelávanie mládeže, sprostredkovanie odborného vzdelávania dospelých a rozvoj v oblasti zamestnanosti a bývania.

Vtáčkovce
Nominácia za zlepšenie podmienok a kvality života obyvateľov obce prostredníctvom projektov realizovaných v prospech rómskej komunity, vybudovanie verejného vodovodu, kanalizácie, miestnych komunikácií a podpora a spolupráca obce na komunitných aktivitách a podujatiach.

5. KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ FIRMA ZAMESTNÁVATEĽ

Hrhovské služby, s.r.o., Spišský Hrhov

Nominácia za vytvorenie a vysokú adresnosť pracovných miest pre Rómov a sociálny program, ktorý pomáha obyvateľom, ktorí nedisponujú finančnými prostriedkami na zabezpečenie pripojenia na inžinierske siete a všeobecný prínos k miestnemu rozvoju.

OO PZ Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa
Nominácia za šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia, prostredníctvom prevencie, poradenstva a budovania dôvery medzi rómskou komunitou a príslušníkmi polície a aktivitami na školách, ktoré prispeli k znižovaniu priestupkov a zvyšovaniu návštevnosti škôl.

ZŠ Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka
Nominácia za vytvorenie láskavej a otvorenej školy, ktorá prostredníctvom širokého spektra školských aj mimoškolských aktivít dokazuje, že vzdelanie je cesta a možnosť ako zmeniť svoj život a prispeva k vzájomnej tolerancii a búraniu predsudkov.

6. ČIN ROKA

Iveta Tóthová, Jelšovec
Nominácia za záchranu života topiaceho sa dievčatka a zabráneniu tragédii pri hasení požiaru, kedy zabránila rodičom vojsť do horiaceho domu.

Zuzana Šenitková, Lipany
Nominácia za záchranu života ženy, ktorá upadla do bezvedomia so zástavou dýchania, vďaka neodkladnému poskytnutiu prvej pomoci.

Dušan a Štefan Klempárovci, Markušovce
Nominácia za záchranu životov dvoch mladých mužov ich vytiahnutím z potápajúceho sa  auta v Hornáde a poskytnutím prvej pomoci.

Fotogaléria: