06. 09. 2021
(116/176)

Poradný výbor pre Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín Rady Európy

Prijali sme pozvanie na stretnutie s delegáciou Poradného výboru pre Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín Rady Európy. Témou stretnutia bola ochrana a dodržiavanie práv národnostných menšín. Radi sme im poskytli informácie a poznatky z našej terénnej práce. Tešíme sa, že stretnutia sa okrem bratislavského ACEC tímu zúčastnila aj naša terénna koordinátorka Lucia Katreničová, babica Blanka Gabčová z Hrabušíc a finalista Roma Spirit 2020 z organizácie Cesta mladých Kristián Berecz.

Členovia delegácie sa zaujímali o naše skúsenosti a poznatky v súvislosti s prípravou piatej monitorovacej správy k implementácii Rámcového dohovoru o ochrane národnostných menšín na Slovensku.

Monitorovacia návšteva rámcového dohovoru delegácie Poradného výboru Rady Európy pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín je dohodnutá s vládou SR. Počas svojej návštevy delegácia absolvuje stretnutia so zástupcami štátnych a miestnych orgánov, ako aj so združeniami/radami národnostných menšín, akademikmi, orgánmi pre rovnosť a národnými inštitúciami pre ľudské práva a inými príslušnými zainteresovanými stranami.