Nikita Slovák

Nikita Slovák je absolventom Gymnázia v Žiline. Pôsobí ako režisér, libretista v slovenských umeleckých inštitúciách. Z jeho tvorby napr. réžia a autorská spolupráca:O strašne smutnom anjelovi – Štátny komorný orchester Žilina, Clamor homine – Rudolfínum Praha, Kráľovná spieva blues – Divadlo West, Podivuhodné dobrodružstvá Dona Quijota, Nevedkove dobrodružstvá, O človiečikovi z dreva, O Jonášovi a veľrybe, O Jankovi Hraškovi – Bábkové divadlo Žilina, Cesta okolo sveta. Krížová cesta – Slovenské komorné divadlo, Krysiar – DAB Nitra, …Romeo+Julia, Janko Hraško – BDT, …na vaše hroby – Nová scéna v Bratislave

Pre Balet SND sa podieľal na inscenáciách Narodil sa chrobáčik a Caligula.

S Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu už niekoľko rokov spolupracuje najmä na projekte Roma Spirit.