Lucia Katreničová

Lucia Katreničová vyštudovala na pedagogickej fakulte odbor špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. V minulosti pôsobila ako špeciálna pedagogička, rehabilitačná pracovníčka a pod.

V ACEC pracuje od roku 2019 ako mentorka v projekte ranej starostlivosti a mediácie.