Lenka Podolinská

Lenka Podolinská študovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor politológia.

V minulosti pracovala v službách.