Martin Krivák

Je partnerom advokátskej kancelárie Krivak & Co.

Absolvoval Právnickú  fakultu  Univerzity  Komenského v Bratislave  a v roku 1991 získal titul doktor práv.

Po zápise do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pracoval v advokátskej kancelárii Gerret & Co. London (1996-1997) a bol výhradným právnym zástupcom Arthur Andersen na Slovensku (1996-1998).

Od roku 2005 je certifikovaným mediátorom a venuje sa alternatívnemu riešeniu konfliktov.Patrí medzi členov Českej advokátskej komory a Medzinárodnej advokátskej komory (International Bar Association). Je zapísaný ako rozhodca v zozname Rozhodcovského súdu Slovenskej Arbitráže (2003).

Ako managing partner kancelárie Krivak & Co. poskytoval právne poradenstvo významným slovenským bankám, zúčastnil sa mnohých privatizačných a akvizičných projektov, spracoval a viedol projekt vymoženia dlhu vzniknutého v dôsledku finančnej krízy na ruskom finančnom trhu v hodnote 86 miliónov USD. Viedol projekt predaja podniku Priemyselnej banky, a.s., zastupoval a zastupuje Slovenskú republiku vo viacerých významných súdnych kauzách.

Ako advokát má výbornú povesť na slovenskom trhu a má veľmi dobré kontakty s významnými osobnosťami zo Slovenska i zo zahraničia. Má veľmi dobré komunikačné a lobistické schopnosti a ako advokát výrazne podporuje dobročinné aktivity pro bono.

Pravidelne sa zúčastňuje rôznych odborných konferencií doma a v zahraničí, neustále sa vzdeláva a rozširuje svoju kvalifikáciu. Absolvoval viaceré odborné kurzy na Redcliffe College v Londýn (1994), London School of Economics (1996), College of Europe, Bruges (2003) a Academy of European Law ERA, Trier (2003) a ďalšie.