Jaroslav Kiska

Je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ConsumerFinance Holding, a.s.

Začalo sa to finančne síce neúspešným, ale biznisovo oči otvárajúcim rokom v Amerike. Klasické banky boli pri požičiavaní ľuďom mimoriadne skúpe, preto sa rozhodol rozbehnúť biznis s jeho bratom.

Rozbehli Poprad Quatro, splátkový predaj v predajniach a predaj cez katalógy Triangel. Vznikol Consumer Finance Holding, stále trhová jednotka a zdroj finančnej radosti akcionára. Podielal sa na založení charitatívneho projektu Dobrý Anjel, kde zastáva funkciu v Dozornej rade.

Od roku 2009 pôsobí v Správnej rade Nadácie VÚB. V časopise Trend bol nominovaný na post manažéra roku 2008 a 2012.