Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel

Slovenské elektrárne, a.s., sú najväčším výrobcom elektriny a zároveň najväčším investorom na Slovensku. Spoločnosť v roku 2015 celkovo vyrobila 19 707 gigawatt-hodín elektrickej energie, pričom až 90% dodanej elektriny bolo vyrobenej bez emisií skleníkových plynov – z produkcie jadrových, vodných, fotovoltických elektrární a spoluspaľovaním biomasy.  Svoje CSR aktivity dlhodobo realizujú v rámci programu Energia pre krajinu, ktorý zastrešuje päť energií – oblastí (šport, kultúru, vzdelanie, prírodu a  sociálnu oblasť, nazývanú Energia pre život.

K najvýznamnejším iniciatívam v rámci programu Energia pre život patrí projekt Roma Spirit, ktorý Slovenské elektrárne podporujú od roku 2009 s cieľom zlepšiť sociálne podmienky marginalizovaných skupín  a zároveň vytvoriť verejnú platformu pre prezentáciu reálnych prínosov a aktívneho riešenia rómskej problematiky, čo prispieva k vytváraniu pozitívnejšieho obrazu vnímania rómskej komunity nielen na Slovensku ale aj v zahraničí,

www.seas.sk